Випуск 4 (321): жовтень – грудень, 2019

Весь випуск (PDF, 21,4 Mb)

ЗМІСТ

DOI: https://doi.org/10.47315/archives2019.321

Статті та повідомлення

Бездрабко В. В. Теоретичні засади експертизи цінності документів: традиції і сучасні тренди (із зарубіжного досвіду) (pdf, 378 Кб)

Войцехівська І. Н., Палієнко М. Г. Архівознавча школа Київського університету: традиції та перспективи розвитку (pdf, 2 Мб)

Касян Л. Г. Аудіовізуальні документи. присвячені Остапу Вишні, як носії-репрезентанти культурної пам’яті (pdf, 1 Мб)

Огляди джерел та документальні нариси

Городиська К. С. Національна заслужена академічна капела України «ДУМКА» за документами ЦДАМЛМ України (до 100-річчя від дня заснування) (pdf, 776 Кб)

Гула В. Д. Бунд і сіонізм: початок протистояння (1895–1903 рр.) (pdf, 207 Кб)

Індиченко Г. В. Участь учених АН УРСР у міжнародних наукових заходах (1961–1965): історико-джерелознавчий аспект (pdf, 245 Кб)

Коваленко Р. Я. Київський військовий округ у мобілізаційних планах Російської імперії напередодні Першої світової війни (pdf, 226 Кб)

Когут А. А. Депортаційна операція «Захід» у жовтні 1947 р. (за документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України) (pdf, 1 Мб)

Нецька Л. М. Надходження документів штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей за 2014–2018 рр. до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України (pdf, 208 Кб)

Резнік І. С. Поліна Самійленко – корифей українського театру. До 130-річчя від дня народження (за документами ЦДАМЛМ України) (pdf, 5 Мб)

Юзбашева Н. Л. Документи особового фонду Л. В. Писаржевського як джерело для вивчення життя і діяльності видатного вченого-хіміка (pdf, 510 Кб)

Особистості

Франко О. О., Франко А. Д. Видатний український історик-архівіст, джерелознавець, археограф І. Л. Бутич (до 100-річчя від дня народження) (pdf, 2 Мб)

Павлова О. Ф. «Я власну вічність бачу без облуди…» (до 90-річчя від дня народження Д. В. Павличка) (pdf, 1 Мб)

Добірка фотодокументів про життя і творчість Д. В. Павличка. Упорядник – Л. В. Любарська (pdf, 3 Мб)

Публікація архівних документів

Кіржаєв С. М. Невідомі листи М. С. Грушевського та Ф. К. Вовка до В. І. Вернадського (1915–1916 рр.) (pdf, 244 Кб)

Хоменко В. О. Лист невідомого автора про українські політичні сили в еміграції у 1920-ті роки (pdf, 227 Кб)

Шаповал А. І. Листи В. М. Перетца до В. М. Гнатюка (1902–1925 рр.) (pdf, 273 Кб)

Ювілеї

Калакура Я. С. Шлях до архівознавства (до ювілею професора М. Г. Щербака) (pdf, 367 Кб)

Павленко С. Ф., Коломієць Н. А. Історик із душею поета: Миколі Григоровичу Щербаку – 70! (pdf, 1 Мб)

Бандура М. В. Микола Григорович Щербак – талановитий вчений, Людина і Вчитель (до 70-річчя від дня народження) (pdf, 135 Кб)

Алєксєєнко А. О., Балишев М. А. Центральному державному науково-технічному архіву України – 50 років (pdf, 3 Мб)

Архівна хроніка

Виставки, презентації, конференції, зустрічі (pdf, 381 Кб)