Випуск 1 (322): січень – березень, 2020

Весь випуск (PDF, 4,49 Mb)

ЗМІСТ

DOI: https://doi.org/10.47315/archives2020.322

Подія

Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (14 лютого 2020 р.)

Про роботу Державної архівної служби України, державних архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2019 році та їхні завдання на 2020 рік

Статті та повідомлення

Калакура Я. Персональний менеджмент архівіста: теоретичні засади і сучасна практика

Приходько Л. Оцифрування об’єктів культурної спадщини за нормативно-правовими документами Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав

Огляди джерел та документальні нариси

Ґаґан В. Штрихи до біографії діяча українського повстанського руху часів Другої світової війни Тараса Бульби-Боровця (1908–1981) (за документами ЦДАЗУ)

Карамаш С. Нововиявлені автографи українського поета і громадського діяча М. Т. Рильського

Когут А. Матеріали перлюстрації кореспонденції за 1946–1949 роки як джерело для дослідження операції «Захід» (1947)

Тихенко В. Проблеми реституції культурних цінностей у сучасній Україні (за документами ЦДАЗУ)

Шпортун О. Київська казенна палата у документах Державного архіву Київської області

Публікація архівних документів

Морозова А. Поповнення джерельної бази з історії Гетьманщини (духівниця бунчукового товариша П. С. Лизогуба)

Пономарьов О. Заколоти серед запорожців під час дунайських походів 1771–1773 років

Тельвак В., Поліщук Ю. Листи українського історика Мирона Кордуби у фондах відділу рукописів Бібліотеки Національного інституту імені Оссолінських у Вроцлаві (Польща)

Особистості

До 120-річчя від дня народження народного артиста СРСР І. С. Козловського.

 Упорядник – Л. Любарська

Архівна хроніка

Виставки, презентації, конференції, зустрічі