Випуск 3 (324): липень – вересень, 2020

Весь випуск (PDF, 3,38 Mb)

ЗМІСТ

DOI: https://doi.org/10.47315/archives2020.324

Статті та повідомлення

Приходько Л. Культурна політика Комісії Європейського Союзу

Ясь О. Олена Апанович та Олена Компан у культурному просторі української радянської історіографії, або дві версії модернізації історичного наративу 1960-х – початку 1970-х років

Ткаченко В., Надточій І., Тімров О. Принципи вибору дезінфекційних засобів для забезпечення збереженості кіно-, фотодокументів у приміщеннях архівних та спеціальних установ

Огляди джерел та документальні нариси

Ковалевська О. Репрезентація України в Швеції за матеріалами листування Степана Рудницького та Альфреда Єнсена

Срібняк І. Документи НАФ України як джерело з історії розвитку українського національного руху в таборах полонених офіцерів російської армії в Австро-Угорщині (1917 – перша половина 1918 рр.)

Публікація архівних документів

Андрєєва С., Андрєєв В. Громадсько-політична діяльність Бориса Грінченка напередодні виборів до I Державної думи Російської імперії (з неопублікованої публіцистичної спадщини письменника)

Венглевич В. Спогади полковника Гната Порохівського про табори полонених вояків-українців у Домб’є і Ланцуті (Польща, 1919 р.)

З історії архівів та архівних зібрань

Кривицька В., Лисенко Т. Державному архіву Луганської області – 95 років

Розсекречування архівних документів

Киструська Н., Чуб І. Розсекречування документів у Державному архіві Дніпропетровської області

Особистості

Палієнко М. Духовні цінності та дослідницькі пріоритети Любові Дубровіної: штрихи до портрета відомої вченої у цифрову епоху

Ковтанюк Ю. Професору Сергію Георгійовичу Кулешову, наставнику і однодумцю – з нагоди 70-річчя

Архівна хроніка

Виставки, презентації, конференції, зустрічі