Випуск 1 (326): січень – березень, 2021

Весь випуск (PDF, 12,1 Mb)

ЗМІСТ

DOI: https://doi.org/10.47315/archives2021.326

До 150-річчя від дня народження Лесі Українки

150-річчю Лесі Українки присвячується: онлайн-виставка архівних документів

Події

Публічний звіт Голови Державної архівної служби України Анатолія Хромова про роботу Укрдержархіву, архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2020 році та пріоритети Укрдержархіву на 2021 рік

Статті та повідомлення

Ємельянова Т. Архівування аудіовізуальної спадщини у Великій Британії: історичні традиції та сучасна практика

Дідух Л., Залєток Н. Досвід українських архівів щодо використання та надання доступу до документів, що містять персональні дані

Палієнко М. Образ Українського Вільного Університету крізь призму архівного дискурсу (з нагоди 100-літнього ювілею)

Огляди джерел та документальні нариси

Доліновський В. «Архівний аспект» у листуванні працівників Бернардинського архіву у Львові Гелени Полячківни та Освальда Бальцера за 1911–1933 рр.

Іванов Я. Форпости на імперському фронтирі Південної України від середини до кінця XVIII cт.: огляд джерел

Шевчук А. Імперське конструювання судової системи для городян Правобережної України (1797–1801 рр.)

Ящук А. «Архангел Михаїл» та «Богдан Хмельницький»: проєкти герба м. Києва 1942 та 1944 рр. у творчій спадщині Антона Середи

Публікація архівних документів

Лоштин Н. Контакти краєзнавця Йосипа Ґронського з діячами науки і культури: вибрані аспекти (за документами особового архівного фонду)

 Особистості

Касян Л. Ґенеза репрезентацій образу Лесі Українки у кінодокументах 1940–1990-х років

Тихенко В. Українець Стефан Терлецький (1927–2006) – відомий британський політик і громадський діяч (за документами ЦДАЗУ)

Якобчук Н. Іван Михайлович Каманін (1850–1921): життя, присвячене улюбленій праці

Спогади архівіста

Пиріг Р. Українські «Страсті за Бахом»

Інформація та рецензії

Гаранін О., Гула О. Документно-інформаційні ресурси для продукування наукового знання: актуальні формати підвищення кваліфікації науковців та архівістів

Гирич І. Продовження проєкту «Листування Михайла Грушевського» (рецензія)

Білоусова Л. Греки Хіоса в етносфері України: погляд крізь родинну історію

Архівна хроніка

Виставки, презентації, конференції, зустрічі