Випуск 1 (330) січень-березень, 2022

Весь випуск (PDF 9, 67 Mb)

ЗМІСТ

DOI: https://doi.org/10.47315/archives2022.330

Хромов А. Нас підтримує весь світ. Україна переможе!

Статті та повідомлення

Палієнко М. Українські архіви, війна та збереження національної ідентичності

Кашеварова Н. Між окупацією й еміграцією: доля радянської інтелігенції у 1943–1944 рр. за документами служб Альфреда Розенберґа

Журба О. Архівні горизонти катеринославців ХІХ – початку ХХ століття

Війна очима історика-сучасника

Папакін Г. Дописи під ревіння сирен

Реформування архівної галузі

Хромов А. Оптимізація системи центральних державних архівів України в умовах війни

Визначні події

Архіви до 100-ї річниці театру «Березіль»

Веселовська Г. Мистецьке об’єднання «Березіль» – театр «Березіль» в архівних і музейних зібраннях України (до 100-річчя з дня створення)

Огляд джерел і документальні нариси

Воробей Р. «Труды Черниговской губернской ученой архивной комиссии» як джерельна база вивчення історії Чернігівського краю

Балишев М. Документальне зібрання Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна як джерельна база з історії розвитку астрономічної науки

Коваленко Р. Документи компартійних організацій Київської області у контексті вивчення кризи монопартійності та становлення політичного плюралізму в Україні (1988–1991 рр.)

Публікація архівних документів

Тельвак В., Радченко О. Малознане дослідження історіософських поглядів Михайла Грушевського

 Підготовка фахівців нової генерації

Лебідь Н., Романюк Н. Крос-дисциплінарна підготовка фахівців інформаційної справи: діалог «машина–людина»

Інформація та рецензії

Ясь О. Життєва історія Михайла Грушевського у світлі сучасного грушевськознавства (Рецензія на книгу: Пиріг Р., Тельвак В. Михайло Грушевський: життєпис на тлі доби. Херсон: Видавництво «ОЛДІ-ПЛЮС», 2021. 572 с.)

Архівна хроніка

Виставки, презентації, конференції, зустрічі