Випуск 4 (333): жовтень-грудень, 2022

Весь випуск (PDF, 4,58 Mb)

ЗМІСТ

DOI: https://doi.org/10.47315/archives2022.333

Подія

Хромов А. 75 років науково-практичному журналу «Архіви України»

Палієнко М. «Архіви України» як віддзеркалення розвитку архівної галузі, науки і професії (з нагоди 75-літнього ювілею журналу)

Статті та повідомлення

Калакура Я. Українська архівна наука у викликах війни та цифровізації інформаційних ресурсів архівів

Крижанівський В. Кадрове забезпечення Київського центрального архіву давніх актів (1921–1941) у світлі просопографії

Левченко Л. Генеалогічне товариство Юта: еволюція інформаційних технологій

Приходько Л. «Сирітські твори» як об’єкти авторського права: поняття, правовий режим використання (Продовження. Початок  статті – у №2(231) за 2022 р.)

Огляди джерел і документальні нариси

Гедьо А. Фонд Ніжинського грецького магістрату Державного архіву Чернігівської області як джерело з історії Ніжинської грецької громади

Орел Ю. Слідча справа історика Олексія Маркевича і репресивні заходи проти розгортання українського національного руху в Одесі на зламі ХІХ–ХХ ст.

Кіржаєва І. Внесок членів родини академіка Миколи Кащенка у розбудову Акліматизаційного саду в Києві

Коваленко Р. Між рядків анкети Миколи Біляшівського: спроба документальної реконструкції

Зілінський В. Нарис історії табору примусової праці Кам’янки на Тернопільщині (1941–1943 рр.)

Тимошик М. Книга як чинник «денацифікації» українців імперською Москвою у 1940–1950-х роках 

Василик Т. Віртуальний меморіал пам’яті полеглих шевченківців «ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ…»: історія створення, концепція та інформаційне наповнення

 Публікація архівних документів

Тельвак В., Гирич І. Листування Михайла Грушевського з Михайлом Дьяконовим (1910, 1916 рр.)

Особистості

Касян Л. Образ Григорія Сковороди в аудіовізуальних документах XX століття (до 300-річчя від дня народження)

Архівна хроніка

Виставки, презентації, конференції, зустрічі