Випуск 1 (338): січень-березень, 2024

Весь випуск (PDF, 8,94 Mb)

ЗМІСТ

DOI: https://doi.org/10.47315/archives2024.338

Новітні архівні технології і практики

Хромов А., Скальський В. Оцифрування українських архівів у 2023 році

 Подія

210 років із дня народження Тараса Шевченка

Касян Л. Репрезентація образу Тараса Шевченка в українській радянській кінодокументалістиці 1930–1990 років

Коваленко Р. Ревізькі казки як джерело генеалогічної реконструкції в галузі шевченкознавства

Статті та повідомлення

Палієнко М. Архіви у викликах надзвичайних ситуацій: важливий досвід реагування

Залєток Н., Чорноморець Є. Інтеграція до Європейського Союзу в архівній галузі: досвід Республіки Словенія

Балишев М., Андреєв Т. Інтерактивні карти як форми презентації архівних джерел: досвід ЦДНТА України

Огляди джерел і документальні нариси

Різун Н. Клепсидри як просопографічне джерело (за документами рукописного фонду Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника)

Бонь О. «Матеріали до кореспонденційної автобіографії» Олекси Варавви як оригінальний вид его-джерел (за документами архіву письменника)

Стародубець Г. Сільські бібліотеки західних областей УРСР як чинник радянізації регіону в 1944–1949 роках (за документами Державного архіву Тернопільської області)

Нецька Л., Турчик В. Презентація архівів засобами філателії: будівлі архівних установ, храми, замки

Сілюкова Я., Коліогло А. Діяльність Лисичанського содового заводу в 1943–1994 рр. (за документами Державного архіву Луганської області)

Публікація архівних документів

Тельвак В., Гончар О. Листування Данила Мордовця з Аліною Костомаровою: до епістолярного наративу письменника

Доброчинська В. Листи Івана Майстренка як джерело до вивчення діяльності Київської капели бандуристів ім. Тараса Шевченка у Німеччині (1942–1943 рр.)

Ювілеї

Непересічна особистість на ниві української архівістики (до 75-річчя з дня народження Костянтина Новохатського)

Макарова Т. Відданість покликанню (до 70-річчя з дня народження Ніни Топішко)

Інформація та рецензії

Ковалевська О. Популярне родознавство, або як нам зберегти власну історію (рецензія на книгу: Томазов В. Родовід. Як знайти своє коріння. Київ : Мистецтво, 2020. 79 с.)

Архівна хроніка

Виставки, презентації, конференції, зустрічі