Про журнал

Назва                                                                      

«Архіви України»

Час заснування

1947 р.

Засновник

Державна архівна служба України

суб'єкт у сфері медіа
Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

Державна реєстрація

Ідентифікатор Медіа R30-03721
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення від 21.03.2024 № 956

Категорія наукового фахового видання

Б

Спеціальності 

032 «Історичні науки»

029 «Соціальна комунікація»

Міжнародний стандартний номер періодичного друкованого видання (ISSN)

0320-9466 (Print)

2708-9614 (Online)

Мови видання

Українська, англійська

Періодичність

4 рази на рік

З історії видання

Листопад 1947 р. – вийшов перший номер друкованого видання під назвою «Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління МВС УРСР».

22 квітня 1948 р. – затверджено склад першої редакційної колегії, до якої увійшли: П. І. Павлюк (редактор), В. І. Шелудченко (заст. редактора), Я. І. Лановий (відпов. секретар), А. Й. Грінберг, Л. М. Отліванова, М. А. Варшавчик.

1958 р. – «Науково-інформаційний бюлетень» почав видаватися українською мовою.

1964 р. – згідно з постановою колегії Державного комітету Ради Міністрів УРСР із преси від 2 квітня 1964 р. «Науково-інформаційний бюлетень» перейменовано в науково-інформаційний журнал «Архіви України».

1960-і – 1980-і роки – до традиційних рубрик «Статті», «Критика і бібліографія», «Хроніка» додалися: «Архівна справа за рубежем», «Міжнародні зв’язки архівних установ», «По сторінках зарубіжних архівознавчих журналів».

1993 р. – співзасновниками і видавцями науково-практичного журналу «Архіви України» стали Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України та Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України.

2000 р. – розпочато публікацію електронної версії журналу «Архіви України»; розміщено зміст поточних чисел журналу, а також ретроспективні покажчики його змісту (з 1947 р.).

2010 р. – редакційна колегія журналу започаткувала відзначення «авторів року», нагороджуючи їх почесним дипломом.

Основні  рубрики журналу «Архіви України» сьогодні: «Подія», «Статті та повідомлення», «З історії архівів та архівних зібрань», «Огляди джерел та документальні нариси», «Публікація архівних документів», «Інформація та рецензії», «Архівна справа за кордоном», «Особистості», «Ювілеї», «Хроніка».

Головні (відповідальні) редактори видання:

П. І. Павлюк – 1943–1954 рр.

С. Д. Пількевич – 1955–1957 рр.

І. Л. Бутич – 1958–1970 рр.

О. Г. Мітюков – 1970–1988 рр.

Б. В. Іваненко – 1989–1996 рр.

Н. В. Киструська – 1996–1998 рр.

Р. Я. Пиріг – 1998–2002 рр.

Г. В. Боряк – 2002–2006 рр.

О. П. Гінзбург – 2006–2008 рр., 2012–2014 рр.

О. А. Удод – 2008–2009 рр.

І. Б. Матяш – 2009–2011 рр.

Т. І. Баранова – 2014–2019 рр.

М. Г. Палієнко – з 2020 р.