Редакційна колегія

Палієнко Марина Геннадіївна

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка (головний редактор) (за згодою)

Бачинська Олена Анатоліївна

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (за згодою)

Бездрабко Валентина Василівна

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Київського національного університету культури і мистецтв (за згодою)

Білущак Тетяна Миколаївна

кандидат історичних наук, асистент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка» (за згодою)

Васильєв Валерій Юрійович

доктор історичних наук, завідувач сектору історико-енциклопедичних досліджень Інституту історії України НАН України (за згодою)

Ємельянова Тетяна Олександрівна

кандидат історичних наук, директор Центрального державного аудіовізуального та електронного архіву

Файзулін Ярослав Миколайович

кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Корольов Геннадій Олександрович

доктор історичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України (за згодою)

Левченко Лариса Леонідівна

доктор історичних наук, професор, директор Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України

Матяш Ірина Борисівна

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу історії міжнародних відносин та зовнішньої політики України Інституту історії України НАН України (за згодою)

Мина Жанна Василівна

кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка» (за згодою)

Орлик Василь Михайлович

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук, інформаційної та архівної справи Центральноукраїнського національного технічного університету (за згодою)

Папакін Георгій Володимирович

доктор історичних наук, директор Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського (за згодою)

Пиріг Руслан Якович

доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії Української революції 1917–1921 років Інституту історії України НАН України (за згодою)

Прилепішева Юлія Анатоліївна

кандидат історичних наук, начальник відділу комунікацій та стратегічного партнерства Державної архівної служби України (заступник головного редактора)

Скальський Віталій Валерійович

кандидат історичних наук, директор Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства

Срібняк Ігор Володимирович

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка (за згодою)

Тюрменко Ірина Іванівна

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та документознавства Національного авіаційного університету (за згодою)

Хромов Анатолій Володимирович

кандидат історичних наук, Голова Державної архівної служби України

Шевченко Тетяна Вікторівна

кандидат юридичних наук, перший заступник Голови Державної архівної служби України

Ясь Олексій Васильович

доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу української історіографії Інституту історії України НАН України (за згодою)

 

Іноземні члени редакційної колегії

Блажйонас Юозьяпас

доктор наук, директор Архіву літератури і мистецтв Литви (за згодою)

Класінц Петер Павел

доктор наук, професор, директор Міжнародного інституту архівної науки у Трієсті та Маріборі (Словенія) (за згодою)

Петжик Павел

доктор наук, Генеральний директор державних архівів Республіки Польща (за згодою)

Руссєв Ніколай

доктор історичних наук, професор, професор кафедри філології, історії та суспільних наук Тараклійського державного університету імені Григорія Цамблака (Молдова) (за згодою)