Архівування аудіовізуальної спадщини у Великій Британії: історичні традиції та сучасна практика

Автор(и)

  • Тетяна Ємельянова кандидатка історичних наук, перша заступниця Голови, Державна архівна служба України https://orcid.org/0000-0002-0204-1100

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.326.081

Ключові слова:

Велика Британія; архівування; аудіовізуальна спадщина; аудіовізуальна колекція; кіноплівка; фільм.

Анотація

Мета статті – дослідити історію становлення та сучасний стан розвитку архівування аудіовізуальної спадщини у Великій Британії. Методологія дослідження ґрунтується на системі сучасних базових наукових підходів (соціально-культурного, системного, міждисциплінарного) та сукупності загальнонаукових методів – бібліографічного, порівняльно-історичного, ретроспективного, емпіричного (описового); критичного, типологічного, системного аналізу. Аналізуються тенденції організації британських аудіовізуальних архівів, засоби і прийоми формування колекцій та інфраструктури. Для цього було використано такі методи: генетичний, індуктивний, історичний, порівняльний, а також систематизації, узагальнення, класифікації.

Окреме місце в дослідженні посідає мистецтвознавчий підхід, у межах якого, зокрема, морфологічний аналіз дозволив виокремити жанрово-видову структуру аудіові зуальної спадщини в окремих осередках її зберігання. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше відстежено основні причини заснування та висвітлено окремі історичні сюжети 4-х ключових центрів зберігання аудіо ізуальної спадщини у Великій Британії: Імперського військового музею, Національного архіву Британського інституту кінематографії, Архіву рухомих зображень Національної бібліотеки Шотландії, Національного архіву екранів та звуку Уельсу; а також розкрито склад сконцентрованих там документів – важливої складової світового культурного надбання. Показано історичну роль британських архівістів у розвитку теорії і практики аудіовізуального архівування. Проаналізовано особливості британської архівної політики, орієнтованої (у доінтернетівські часи) передусім на формування та забезпечення збереженості  аудіовізуальних колекцій та її вплив на світову практику аудіовізуального архівування. Визначено зміни в пріоритетах діяльності архівів у контексті цифрової трансформації та інтеграції до цифрового медіапростору. Акцентовано увагу на архівних ініціативах у напрямі удоступнення та актуалізації інформаційно-джерельного потенціалу аудіовізуальних колекцій. Розкрито особливості британської моделі організації архівування аудіовізуальної спадщини та функціональну специфіку окремих її суб’єктів.

Сформульовано висновки про те, що надалі головний дослідницький інтерес має бути сфокусований навколо питань формування мережі регіональних аудіовізуальних архівів та сучасних стратегій аудіовізуального архівування з відповідними практиками.

Бібліографія:

1. A history of the archive. URL: https://www2.bfi.org.uk/archive-collections/about-bfi-national-archive/history-archive.
2. Audiovisual archiving: philosophy and principles. Third edition / UNESCO. by R. Edmondson. Paris, 2016. 90 p. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243973.
3. Ballhausen T. On the History and Function of Film Archives. URL: https://www.efgproject.eu/downloads/Ballhausen%20-%20On%20the%20History%20and%20Function%20of%20Film%20Archives.pdf.
4. Bottomore S. The Collection of Rubbish. Animatographs, Archives and Arguments: London, 1896–97 // Film History. 1995. Vol. 7. № 3. Р. 293.
5. Dupin Ch. The Origins and Early Development of the National Film Library: 1929–1936 // Journal of Media Practice. 2006. Vol. 7. № 3. Р. 199–217.https://doi.org/10.1386/jmpr.7.3.199_2
6. Enticknap L. Have Digital Technologies Reopened the Lindgren/Langlois Debate? URL: https://cinema.usc.edu/assets/054/10924.pdf.
7. Francis D. From Parchment to Pictures to Pixels Balancing the Accounts: Ernest Lindgren and the National Film Archive, 70 Years On // Journal of Film Preservation. 2006. № 7. Р. 21–41.
8. Frick Caroline J. Restoration Nation: Motion Picture Archives and «American» Film Heritage. URL: https://www.lib.utexas.edu/etd/d/2005/ frickd15921/frickd15921.pdf.
9. García-Casado P., Alberich-Pascual J. Las filmotecas en la encrucijada: función y expansión de la actividad filmotecaria en el nuevo escenario digital // El profesional de la información. 2014. Vol. 23. № 1. р. 59–64.https://doi.org/10.3145/epi.2014.ene.07
10. Hiraux F. [éd.] Les archives audiovisuelles. Politiques et pratiques dans la société de l'information, Louvain-la-Neuve, Academia Bruylant. 2009. 251 p.
11. Houston P. Keepers of the frame: the film archives. London. 1994. 179 p.
12. Kula S. History and Organisation of moving images archives. The archival appraisal of moving images: a RAMP study with guidelines. Paris: UNESCO. 1983. Р. 5–18.
13. Kula S. Film Archives at the Centenary of Film // Archivaria. 1995. Vol. 40. Р. 210–225.
14. McKernan L. A Short History of Film Archiving, AHRB Centre for British Film and Television Studies website. URL: http://www.bftv.ac.uk/events/archhist.htm.
15. Memorandum by the British Film Institute (BFI). URL: https://publications.parliament.uk/pa/ld200910/ldselect/ldcomuni/37/9061704.htm.
16. Nicholson Heather N. Regionally Specific, Globally Significant: Who’s Responsible for the Regional Record? // The Moving Image. 2001.Vol. 1. № 2. Р. 152–163.
17. Nowell-Smith G., Dupin Ch. (eds). The British Film Institute, the Government and Film Culture, 1933–2000. Manchester: Manchester University Press. 2012, 288 p.
18. Палієнко М. Особливості зберігання документальної спадщини у Великобританії: історичні традиції та сучасна організація // Студії з архів. справи та документознавства. 2011. Т. 19. Кн. 1. С. 43–47.
19. Physical Characteristics of Early Films as Aids to Identification. by H. Brown. FIAF, 1990, 101 p.
20. Rogers Ch. Behind the scenes at the BFI. URL: http://www.chrismrogers.net/blog/4555515884/Behind-the-scenes-at-the-BFI/11157692.
21. Schüller D. Audiovisual research collections and their preservation. 2008. Amsterdam: European Commission on Preservation and Access. URL: http://www.tape-online.net/docs/audiovisual_research_collections.pdf.
22. Smither R., Walsh D. Unknown Pioneer: Edward Foxen Cooper and the Imperial War Museum Film Archive, 1919–1934 // Film History. 2000. Vol. 12. № 2. Р. 187–203.
23. Ємельянова Т. Нотатки з історії кіноархівів // Архіви України. 2017. № 5–6. С. 56–74.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30