Розгляд державними архівами України запитів на доступ до документів, що містять персональні дані: пропозиції для удосконалення процедури

Автор(и)

  • Людмила Дідух кандидатка історичних наук, завідувачка відділу технологічного забезпечення архівної справи, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства https://orcid.org/0000-0002-6370-6866
  • Наталія Залєток кандидатка історичних наук, завідувачка відділу архівознавства, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства https://orcid.org/0000-0002-5319-3876

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.327.033

Ключові слова:

архівний документ; персональні дані; конфіденційність; доступ до інформації; примірний алгоритм дій.

Анотація

Мета роботи – викласти і обґрунтувати пропозиції для удосконалення процедури розгляду запитів на доступ до архівних документів, що містять персональні дані, базуючись на чинному законодавстві України. Пропозиції можуть бути корисними у практичній діяльності державних архівів України. Методологія дослідження: використано загальні логічні методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, аналогії, порівняння і узагальнення, за допомогою яких було з’ясовано форми та підстави організації доступу до документів, що містять персональні дані. Під час аналізу нормативно-правової бази було застосовано метод інтерпретації (тлумачення), спрямований на з’ясування змісту норми права з метою правильного її застосування. Наукова новизна. Дослідження, спрямоване на випрацювання практичних порад та алгоритмів, покликаних спростити і прискорити виконання запитів на доступ до архівних документів, що містять персональні дані, проводиться вперше. Результат дослідження може бути використаний у практичній діяльності державних архівів України. Висновки. Під час проведеного у 2020 р. фахівцями Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства дослідження практичного досвіду державних архівів щодо організації доступу до документів, що містять персональні дані, та їх використання, було зафіксовано труднощі у цій сфері та необхідність підвищення обізнаності архівістів із вітчизняним законодавством. У статті представлено основні законодавчі норми, на які мають спиратися державні архіви під час виконання запитів на доступ до архівних документів, що містять персональні дані. Запропоновано для прискорення опрацювання запитів на доступ до документів, що містять персональні дані, запровадити спеціальний додаток до заяви користувача та використовувати розроблений авторами примірний алгоритм дій.

Бібліографія:

1. Буртник Х. Конфіденційна інформація, інформація про особу та персональні дані: співвідношення і регулювання. URL: https://bit.ly/31hdX2G.
2. Дідух Л. В., Залєток Н. В. Досвід українських архівів щодо використання та надання доступу до документів, що містять персональні дані // Архіви України. 2021. № 1(326). С. 104–114. https://doi.org/10.47315/archives2021.326.104
3. Методичні рекомендації щодо практичного впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» / М. В. Лациба, О. С. Хмара, В. В. Андрусів [та ін.]; Укр. незалеж. центр політ. дослідж., 2-е вид. допов. Київ: Агентство «Україна», 2012. 164 с.
4. Закон України «Про доступ до публічної інформації»: науково-практичний коментар / авт.: Р. Головенко, Д. Котляр, О. Нестеренко, Т. Шевченко; під заг. ред. Д. Котляра. Київ, 2012. С. 37.
5. Нестеренко О. Деякі проблеми застосування Закону України «Про доступ до публічної інформації». URL: https://bit.ly/31izOXC.
6. Paliienko M. Personal Data Protection and Access to Archives in Ukraine: From the National and International Perspective // Atlanti. 2018. Vol. 28. № 2. P. 61–70. https://doi.org/10.33700/2670-451X.28.2.61-70(2018)
7. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів» від 7 травня 1998 р. № 639. URL: https://bit.ly/32rPNnf.
8. Постанова Пленуму Вищого Адміністративного суду України «Про практику застосування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» від 29.09.2016 № 10. URL: https://bit.ly/32LnxNa.
9. Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років: Закон України від 09 квітня 2015 р. № 316-VIII. URL: https://bit.ly/3da8pg5.
10. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI. URL: https://bit.ly/39etRiG.
11. Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XI. URL: https://bit.ly/399ve2b.
12. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 24 грудня 1993 р. № 3815-XII. URL: https://bit.ly/3d3epal.
13. Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації: Закон України від 23.09.1997 № 539/97-ВР. URL: https://bit.ly/3lNAv4o.
14. Про захист персональних даних: Закон України від 01 червня 2010 р. № 2297-VI. URL: https://bit.ly/3tTM9O5.
15. Пилипчук В. Г., Брижко В. М. Реформування і розвиток системи захисту персональних даних в Україні // Інформація і право. 2017. № 3. С. 5–21.
16. Пилипчук В. Г., Брижко В. М. Трансформація системи захисту персональних даних та приватності в контексті євроінтеграції України // Вісник Національної академії правових наук України. 2017. № 3. С. 36–50.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-01