Значення документів ЦДНТА України для вивчення діяльності українських науково-дослідних установ будівельного профілю у 1945–1960 роках (на прикладі Південного науково-дослідного інституту промислового будівництва)

Автор(и)

  • Марат Балишев кандидат історичних наук, директор, Центральний державний науково-технічний архів України (м. Харків) https://orcid.org/0000-0001-5211-3208
  • Дмитро Ожиганов провідний архівіст відділу використання інформації документів, Центральний державний науково-технічний архів України https://orcid.org/0000-0002-4137-2826

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.327.049

Ключові слова:

«ПівденНДІ»; організація роботи; науково-технічна рада; науково-технічні роботи; протоколи; будівельна галузь; ЦДНТА України

Анотація

Мета статті – висвітлити різні аспекти організації робочого процесу в українських науково-дослідних установах будівельного профілю на прикладі документів Південного науково-дослідного інституту промислового будівництва («ПівденНДІ») з фонду Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА України). Методологія дослідження базується на принципах історизму, системності та науковості; застосуванні загальнонаукових (аналізу, синтезу, узагальнення) і спеціально-наукового методу дослідження та аналізу джерел науково-технічної документації, у якій зафіксовано інформацію щодо науково-дослідної діяльності «ПівденНДІ». Наукова новизна статті зумовлена недостатньою вивченістю функціонування інституту та його впливу на розвиток будівельної галузі в Україні. Вперше проаналізовано протоколи засідань науково-технічної ради і річні звіти про науково-технічну діяльність «ПівденНДІ» за 1945–1960 рр. та наведено окремі факти з історії інституту. Введення до наукового обігу інформації архівних документів доповнює дослідження з історії науки і техніки України маловідомими фактами про особливості функціонування українських науково-дослідних установ будівельного профілю та будівельної галузі. Перспективи подальших студіювань. Зважаючи на те, що тема будівництва набула особливої актуальності в останні роки, існує потреба у проведенні наукових розвідок діяльності українських науково-дослідних установ будівельного профілю, які є фондоутворювачами ЦДНТА України. Висновки. У ЦДНТА України зберігається значний масив документів, що пов’язані з різними проблемами будівництва. Протоколи засідань НТР та річні звіти про науково-технічну діяльність «ПівденНДІ» дають змогу познайомитися з підходами до вирішення цих проблем, а також дізнатися про повсякденну роботу українських вчених-будівельників у перші повоєнні десятиліття.

Бібліографія:

1. Будівельна техніка у документах ЦДНТА України : довідково-інформаційне видання/ ЦДНТА України; уклад.: А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, Д. І. Ожиганов. Харків, 2015. 228 с.

2. Роки війни і відбудови : історичні нариси за документами ЦДНТА України/ авт.-упоряд.: Н. В. Миргород, А. О. Алєксєєнко. Харків: Колорит, 2006. 117 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-01