Архівування аудіовізуальної спадщини у Великій Британії: історичні традиції та сучасна практика (закінчення)

Автор(и)

  • Тетяна Ємельянова кандидатка історичних наук, перша заступниця Голови, Державна архівна служба України https://orcid.org/0000-0002-0204-1100

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.329.007

Ключові слова:

Велика Британія; архівування; аудіовізуальна (екранна) спадщина; аудіовізуальна колекція; фільм; Film Archives UK (FAUK).

Анотація

Мета статті – охарактеризувати зміни в розвитку архівуван- ня аудіовізуальної спадщини у Великій Британії крізь призму формування мережі регіональних аудіовізуальних архівів, окреслити основні напрями й узагальнити результати діяльності неурядової організації Film Archives UK (FAUK), її внесок у систему співробітництва в сфері архівування і просування аудіовізуальної спадщини на національному рівні. Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму й об’єктивності, системного і міждисциплінарного підходів, застосуванні системи наукових методів: теоретичного (аналіз, синтез тощо), емпіричного (описового), порівняльного, ретроспективного, хронологічного та методу морфологічного аналізу (для дослідження жанрово-видової структури аудіовізуальної спадщини в окремих осередках її зберігання). Наукова новизна дослідження полягає у розкритті особливостей британської моделі організації архівування аудіовізуальної спадщини на регіо- нальному рівні. Розглянуто історію формування низки регіональних аудіовізуальних архівів у Великій Британії, досліджено їхні документальні зібрання. Узагальнено архівні ініціативи, спрямовані на удоступнення й актуалізацію аудіовізуальних колекцій. Репрезентовано результати діяльності неурядової організації Film Archives UK (FAUK), визначено її внесок у формування націо нальної політики в сфері аудіовізуального архівування та розвиток співробітництва у цій галузі на національному рівні. Висновки. Аудіовізуальні архіви у Великій Британії, що об’єднують національні і регіональні колекції, є важливою частиною світової аудіовізуальної спадщини; їх обсяги, роль та значення неминуче зростатимуть із розвитком цифрових і аудіовізуальних технологій. Безпрецендентний вплив цифровізації на сферу аудіовізуального архівування вказує на необхідність перетворень і збільшення викликів, які постають перед архівами. Це вимагає взаємодії і партнерства між аудіові зуальними архівами країни. Важлива роль у цьому відводиться неурядовій організації Film Archives UK (FAUK), яка виступає інституційною платформою для координування дій, спрямованих на розвиток мережі британських аудіовізуальних архівів і формування національної політики у сфері аудіовізуального архівування.

Бібліографія:

1. Frick C. J. Restoration Nation: Motion Picture Archives and «American» Film Heritage. URL: https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/1915
2. Hidden Treasures: The UK Audiovisual Archive Strategic Framework. URL: https://www.filmarchives.org.uk/wp-content/uploads/2013/03/HiddenTreasures.pdf
3. Hunter Ph. Hidden Treasures: the impact of moving image and sound archives in the 21st Century. URL: http://www.ariadne.ac.uk/issue/34/london/
4. Lukow G. Education, Training and Careers in Moving Image Preservation the association of moving image archivists. URL: https://www.academia.edu/1077727/_Education_Training_and_Careers_in_Moving_Image_Preservation_
5. Memorandum submitted by the Film Archive Forum. URL: https://publications.parliament.uk/pa/cm200203/cmselect/cmcumeds/667/3062408.htm
6. Moving History: Towards a Policy for the UK Moving Image Archives. URL: https://www.filmarchives.org.uk/information/publications/
7. Nicholson Heather N. Regionally Specific, Globally Significant: Who’s Responsible for the Regional Record? // The Moving Image. 2001.Vol. 1. № 2. Р. 152–163.
8. Strategy for UK Screen Heritage. Retrieved from https://www.filmarchives.org.uk/wp-content/uploads/2013/10/Strategy-for-UK-Screen-Heritage-June-07.pdf [in English].
9. The Articles of Associationм of Film Archives UK. URL: https://www.filmarchives.org.uk/wp-content/uploads/2013/10/FA-UK-Articles-of-Association.pdf
10. Wargrave Local History Society. Latest News – November 2008. The Wessex Film and Sound Archive. URL: http://www.wargravehistory.org.uk/nov08.html
11. Zimmermann P. The Home Movie Movement: Excavations, Artifacts, Minings, in Karen Ishizuka and Patricia Zimmermann (eds.) Mining the Home Movie. Berkeley: University of California Press. 2008. Р. 8. https://doi.org/10.1525/9780520939684-004

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21