Мініатюрні видання з фонду відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як об’єкт атрибуції

Автор(и)

  • Тетяна Антонюк докторка історичних наук, провідна наукова співробітниця відділу зарубіжної україніки, Інститут книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України https://orcid.org/0000-0002-6446-2795

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.329.077

Ключові слова:

фонд відділу зарубіжної україніки Інституту книгознав- ства НБУВ; атрибуція; мініатюрна книжка; «підривна література»; українська діаспора.

Анотація

Проаналізовано мініатюрні видання з фонду відділу зарубіжної україніки Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, що вийшли друком в українській діаспорі у другій половині ХХ ст. Встановлено мотиви, місце й мету їх виготовлення, здійснено книжкову характеристику, визначено характерні особливості і змістовне наповнення цих видань. Виявлено їх роль і призначення. З’ясовано походження мінікнижок. Метою публікації є визначення, на основі аналізу текстів мініатюрних видань та інших документів діаспори, достовірності їх походження, причин появи, авторів публікацій в них, місця і року видання та подання бібліографічного опису. Методологія. Дослідження ґрунтується на методологічних засадах, пов’язаних із загальнонауковими принципами історизму, наукової об’єктивності, неупередженості, наукової достовірності і все- бічності. Атрибутувати мінікнижки вдалося завдяки використанню методів пошуку, бібліографічного і документознавчого, які дали можливість проаналізувати зовнішні й внутрішні характеристики мінівидань, з’ясувати їхні особливості, відповідність змісту мінікнижок першоджерелам, з яких вони були передруковані. Наукова новизна. На основі аналізу мініатюрних видань, їх першоджерел та іншої тематично спорідненої літератури висвітлено історію появи цих видань, встановлено шляхи їх атрибуції й атрибутовано окремі мі- нікнижки, визначено їх роль і призначення. Перспективи подальших досліджень. Мініатюрні видання з фонду відділу зарубіжної україніки НБУВ, що нараховують понад 100 документів, проаналізовані вибірково. Кінцева мета – атрибутувати всі наявні одиниці зберігання книжок-мініатюр та познайомити широкий науковий і читацький загал із їхнім змістом, що, на нашу думку, має велике значення для формування колективної пам’яті, цілісності української історії та книжкової культури. Висновки. Мініатюрні видання з фонду відді- лу зарубіжної україніки мають значний науковий і джерельно-інформаційний потенціал, є свідками своєї епохи, вагомим доказом виняткової ролі книги у формуванні національної свідомості та ідентичності читача.

Бібліографія:

1. А. В. Б. Українська Повстанська Армія – гордість української нації (В 40-ліття її постання) // Визвольний шлях. 1982. № 10. С. 1164–1170.
2. Бібліотека Українського Державника. URL: https://ounuis.info/library/books/1122/biblioteka-ukrainskoho-derzhavnyka.html
3. Бібліотека Українського Підпільника. URL: https://ounuis.info/library/books/1119/biblioteka-ukrainskoho-pidpilnyka.html
4. Бондар Н. З досвіду атрибуції кириличних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: міфічне львівське Євангеліє 1683 р. друкарні Львівського братства // Рукописна та книжкова спадщина України. 2002. Вип. 7. C. 42–51.
5. Донцов Д. Нова маска диявола // Визвольний шлях. 1983. Кн. 3. С. 259–264.
6. Федотова О. О. Політична цензура друкованих видань УССР–УРСР (1917–1990) : монографія. Київ: Парламентське вид-во, 2009. С. 108, 275.
7. Гнатенко Л. А. Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги : уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ – початку ХVІІ ст. : монографія / відп. ред. Л. А. Дубровіна. Київ: НБУВ, 2016. 476 с.
8. Карпатський С. Досвітні, сигнальні вогні. Спогад із життя і збройних дій УПА-Захід з неопублікованих до цього часу матеріалів збройного підпілля ОУН-УПА // Визвольний Шлях. 1982. № 11. С. 1291–1295.
9. Карпатський С. Досвітні сигнальні вогні (Продовження, 4). Закарпатський курінь в УПА // Визвольний Шлях. 1983. Кн. 2(419). С. 177–178.
10. Карпатський С. Смерть генерала Пилипа (Закінчення, 5) // Визвольний шлях. 1983. № 3. С. 296–305.
11. Климишин М. Українська нація в поході до волі // Визвольний шлях. 1981. № 7(400). С. 798.
12. Кондратенко А. Іляш Ярослав: «…Керувати націоналістичним видавництвом..» // Націоналістичний портал. URL: http://ukrnationalism.com/interview/2721-yaroslav-iliash-keruvaty-natsionalistychnym-vydavnytstvom.html
13. Ковальчук Г. І. Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Ін-т укр. книги. Київ: НБУВ, 2004. С. 600.
14. Ковальчук Г. З досвіду атрибуції друкованих книжкових пам’яток у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2020. Вип. 60. С. 9–30. https://doi.org/10.15407/np.60.009
15. Ковальчук Г., Мяскова Т. Атрибуція й опис книжкових та інших документних пам’яток як складник наукових досліджень // Бібліотечний вісник. 2019. № 6. C. 56–57.
16. Макар В. На шляху до держави. (Спогад) // Визвольний шлях. 1981. № 6(399). С. 676, 679–680.
17. Рудакова Ю. Методика атрибуції дефектних видань, надрукованих латинським шрифтом // Рукописна та книжкова спадщина України. 2017. Вип. 21. C. 107–117. https://doi.org/10.15407/rksu.21.107
18. Савчук К. Роман Шухевич – реалізатор стратегії української національної революції (Започаткована перед смертю, але недокінчена праця) // Визвольний шлях. 1983. № 3(420). С. 287.
19. Солонська Н. Г. Атрибуція фондів історичних книгозбірень (на прикладі бібліотеки XI ст. Київського Софійського собору) // Ucrainica Mediaevalia : зб. наук. праць; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди; Національний заповідник «Софія Київська». Vol. 2/3. Київ, 2019/2020. С. 119–137.
20. Стецько Я. Весь народ – творець держави (Слово на святочній академії, Лондон) // Визвольний шлях. 1981. № 8. С. 932–933.
21. Стецько Я. Весь народ – творець держави (Слово на святочній академії, Лондон) // Визвольний шлях. 1981. № 9. С. 1029.
22. Тимошик М. Лондонський журнал «Визвольний шлях» як стандарт якісної української патріотичної журналістики. URL: https://ounuis.info/publications/1502/londonskyi-zhurnal-vyzvolnyi-shliakh-iak-standart-iakisnoi-ukrainskoi-patriotychnoi-zhurnalistyky.html
23. Тимошик М. Українська книга і світ / передм. В. Іваненка. Київ: Наша культура і наука; Вашингтон: Український університет, 2018. С. 265.
24. Тимошик М. Українська преса у Великій Британії: витоки, етапи становлення, джерела живлення, перші часописи // Український інформаційний простір. Ч. 3. 1919. С. 47–73. URL: http://ukrinfospace.knukim.edu.ua/article/view/171392
25. Визвольний шлях. URL: https://ounuis.info/library/journals/594/vyzvolnyi-shliakh.html
26. Визвольний шлях. 1981. № 6. С. 642.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21