Із листів Богдана Хмельницького у табірному щоденнику князя Януша Радзивілла

Автор(и)

  • Юрій Мицик доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу актової археографії, Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України https://orcid.org/0000-0003-1580-1284

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.329.156

Ключові слова:

Богдан Хмельницький; гетьман; історичне джерело; документи; листи; археографія.

Анотація

Метою статті є публікація в перекладі українською мовою лис тів гетьмана Богдана Хмельницького, вперше опублікованих польською мовою в нещодавно виданому фундаментальному табірному щоденнику князя Януша Радзивілла. Пам’ятка важлива тим, що до неї скрупульозно день у день вносилися всі важливі відомості стосовно життя військового табору, насамперед, переміщення військ, прибуття підкріплень, вислання роз’їздів – розвідувальних загонів, роботи з укріплення табору, опис ходу битв тощо. У додатках до статті наводяться деякі уривки документів, у котрих згадуються ще не виявлені листи Б. Хмельницького, коротко інформується про їхній зміст, а також подається невідомий лист чернігівського полковника Мартина Небаби. Методологічну основу дослідження становлять принципи історизму й об’єктивності; використовувалися як загальнонаукові, так і спеціальні історичні методи, у першу чергу, історико-описовий і історико-хронологічний. Наукова новизна. Стаття базується в основному на архівних документах, що містяться у складі унікального табірного (канцелярійного) щоденника польного литовського гетьмана князя Я. Радзивілла. Щоденник зберігається переважно у польських архівосховищах і українським дослідникам майже недоступний. На перешкоді стоїть і те, що його документи написані старопольською мовою і щедро пересипані латинізмами. Тут вони вперше публікуються у перекладі українською мовою, отже, стають більш доступними українським науковцям. Висновки: Завдяки опублікованим нижче листам можна отримати повніше уявлення про дипломатичну діяльність Гетьманщини, спроби Б. Хмельницького зіграти на польсько-литовських суперечностях, що певною мірою вдалося досягнути, хід військових дій, ситуацію у повстанському таборі. Перспективи дослідження: наведені в перекладі українською мовою невідомі досі листи Б. Хмельницького проливають світло на складну дипломатичну боротьбу, що її вела Україна-Гетьманщина в той час. Також ці листи доповнять зібрання документів Б. Хмельницького, яке в основному видане в межах серії «Український Дипломатарій ХVІ–ХVІІ ст.», що є пріоритетним завданням Інституту української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України.

Бібліографія:

1. Документи Богдана Хмельницького 1648–1657 / відп. ред. Ф. Шевченко; упорядн.: І. Крип’якевич, І. Бутич; АН Української РСР. Інститут суспільних наук; Архівне управління при Раді Міністрів Української РСР. Київ: Вид-во АН УРСР, 1961. 740 с.
2. Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648–1658 рр. / упорядн. о. Ю. Мицик; редколегія: В. А. Брехуненко, Д. В. Бурім, О. О. Маврін, П. С. Сохань, Г. К. Швидько; НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського; Канадський інститут українських студій (Едмонтон). Київ, 2012. 680 с. Т. 2 (1650–1651 рр.). №№ 20, 21, 215. С. 31–34, 346–348; Т. 3 (1652–1654 рр.). №№1, 2. С. 11–13.
3. Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646–1655. Cześć 1. Diariusz kanzelaryjny 1649–1653. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2019. 890 c.
4. Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646–1655. Część 2. Listy. Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2020. 301 c.
5. Михайло Грушевський. Історія України-Руси: В 11-ти т., 12-ти кн. / редкол.: П. С. Сохань (гол.) та ін. Київ: Наукова думка, 1991–1998. (Пам’ятки історичної думки України). Т. ІХ. Ч. 1. 1996. С. 376–377.
6. Перналь А. Б. Річ Посполита двох народів і Україна: Дипломатичні відносини 1648–1658. (пер. з польської Ю. Мицика, І. Тарасенко; передм. Ю. Мицика, І. Тарасенко; наук. ред. Я. Федорука. Київ, 2013. 400 с.
7. Сварник І. І. Невідомий лист Богдана Хмельницького періоду Визвольної війни 1648–1654 рр. // Архіви України.1984. № 5. С. 71–73.
8. Sysyn F. E. Dokuments of Bohdan Chmelnyc’kyj // Harvard ukrainian studies. V. II. № 4. Dec. 1978. C. 518–519.
9. Універсали Богдана Хмельницького / упорядн.: І. Крип’якевич, І. Бутич; ред. кол.: В. Смолій (гол.), Г. Боряк, І. Бутич, Л. Гісцова [та ін.]; НАН України. Інститут історії України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. Київ: Вид. дім «Альтернативи», 1998. 416 с. (Універсали українських гетьманів. Серія І). 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-21