Пергаментний диплом із канцелярії Галицької провінції бернардинців

Автор(и)

  • Назарій Лоштин кандидат історичних наук, науковий співробітник відділу рукописів, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника; асистент кафедри історії, музеєзнавства та культурної спадщини, Національний університет «Львівська Політехніка» https://orcid.org/0000-0002-8911-7808

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2021.329.186

Ключові слова:

диплом; пергамент; канцелярія; бернардинці; Львівська національна наукова бібліотека України імені Василя Стефаника; Львів; Кристинополь.

Анотація

Мета роботи – публікація пергаментного диплома (1875 р.), який походить із канцелярії Галицької провінції католицького чернечого ордену францисканців-обсервантів (на теренах колишньої Речі Посполитої більш відомі як бернардинці). Диплом зберігається у відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені Василя Стефаника. Наукова новизна полягає у введенні до наукового обігу документа, що дозволить краще дослідити писемну культуру католицького чернецтва на українських землях. Методологія дослідження. Дослідження опирається на загальнонаукові методи аналізу і синтезу та принципи історизму і об’єктивності. При публікації додатків застосовано методи археографії і сфрагістики. Опис документа здійснено за декількома елементами: дата і місце складання; розмір аркуша документа; оригінальні підписи експонентів; опис печатки (форма, матеріал, розмір, легенда, зображення). Перспективи подальших студіювань: необхідно провести подальші архівні пошуки та виявити інші дипломи і схожі документи, що походять з канцелярії Галицької провінції бернардинців. Це дасть змогу провести порівняльний аналіз досліджуваного у статті диплома та встановити особливості писемної культури бернардинців у XIX ст. Висновки. Зміна політичної ситуації внаслідок першого поділу Речі Посполитої у 1772 р. призвела й до зміни кордонів різноманітних церковних структур. Замість Руської провінції бернардинців у 1784 р. утворено Галицьку провінцію. Відбулися зміни і в організації економічного життя монастирів відповідно до нового законодавства. Проте в австрійський період ченці й надалі застосовували давні практики для забезпечення матеріальних потреб монастиря. Саме це знайшло відображення в проаналізованому документі. Йдеться про передання монастирських маєтків під опіку світської особи. Ченці змушені були користуватися послугами синдиків, адже представникам жебрачих чернечих орденів було заборонено володіти майном.

Бібліографія: 

1. Golichowski N. Przed nową epoką. Materiały do historii OO. Bernardynów w Polsce. Kraków, 1899. S. 84.
2. Kantak K. Bernardyni Polscy. T. 1. Lwów, 1923. 324 s.
3. Krętosz J. Archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego w okresie józefinizmu (1772–1815). Katowice, 2002. S. 264–266.
4. Лінч Дж. Г. Середньовічна Церква: коротка історія / пер. з англ. мови В. Шовкуна. Київ, 1994. С. 307.
5. Miławicki M. Stan i perspektywy badań nad dziejami męskich wspólnot zakonnych Kościoła rzymskokatolickiego w Galicji w latach 1772–1918 // Galicja 1772–1918. Problemy metodologiczne, stan i potrzeby badań. T. 2. 2011. S. 147–194.
6. Murawiec W. F., Sitnik A. K., Żuchowski K. i Gawicki K. Dokumenty papierowe i pergaminowe z lat 1571–1903 pochodzące z archiwum klasztornego oo. Bernardynów we Lwowie, przechowywane w Archiwum Prowincji oo. Bernardynów w Krakowie. Hereditas Monasteriorum. 2012. Vol. 1. S. 212.
7. Encyklopedia kościelna. Tom XXVII / przez x. Michała Nowodworskiego. Warszawa, 1904. S. 379.
8. Sitnik A. Produkcja rękopiśmienna kancelarii Klasztoru oraz Prowincji Ruskiej i Galicyjskiej OO. Bernardynów we Lwowie jako podstawa zbiorów archiwalnych // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 2002. № 78. S. 189. https://doi.org/10.31743/abmk.9332
9. Sitnik A. Benrardyni lwowscy. Histroia klasztoru i kościoła pod wezwaniem świętych Bernardyna ze Sieny i Andrzeja Apostoła we Lwowie (1460–1785). Kalwaria Zebrzydowska, 2006. 503 s.: il.
10. Город в средневековой цивилизации Западной Европы. Т. 1. Феномен средневекового урбанизма / под ред. А. Сванидзе. Москва, 1999. С. 304.
11. Wyczawski H. Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie: część 1: dokumenty // Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne. 1961. № 3(1–2). S. 48–102. https://doi.org/10.31743/abmk.6225
12. Wyczawski H. Katalog Archiwum Prowincji OO. Bernardynów w Krakowie: część 2: rękopisy // 1962. № 4. S. 72–154. https://doi.org/10.31743/abmk.6230
13. Wyczawski H. Katalog archiwaliów bernardyńskich w zbiorach obcych // Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, 1981. № 42. S. 278–279. https://doi.org/10.31743/abmk.7413
14. Wyczawski H. Bernardyni w Polsce. T. III. 1772–1946. Kalwaria Zebrzydowska, 1992. S. 309.
15. Zdrala J. Polanowski Stanisław // Polski Słownik Biograficzny. 1982. T. XXVII. S. 279–281.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-22