Оптимізація системи центральних державних архівів України в умовах війни

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.330.103

Ключові слова:

Державна архівна служба України; електронні архіви; архівна україніка; аудіовізуальні архіви; архіви в умовах війни.

Анотація

Широкомасштабна фаза війни рф проти України, яка почалася 24 лютого 2022 р., поставила перед Урядом України низку нагальних проблем, серед яких – забезпечення сталої роботи системи центральних державних архівів в умовах збройної агресії, скорочення видатків державного бюджету та переміщення професійних кадрів. Мета дослідження – характеристика й аналіз положень і практик роботи центральних архівів України, в першу чергу, Центрального державного електронного архіву України та Центрального державного архіву зарубіжної україніки, а також Центрального державного архіву громадських об’єднань України та Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного; визначення пропозицій щодо удосконалення адміністрування їхньої діяльності та подальшої реорганізації. Методи дослідження. Використано системний метод (для аналізу архівної структури та її функціоналу), загальнонауковий – порівняльний та спеціальні – порівняльно-правовий і порівняльно-історичний методи (для співставлення практики реалізації цього напряму діяльності державних архівів в Україні). Формально-юридичний метод було застосовано для комплексної характеристики основних правових категорій архівного законодавства України. Метод наукового тлумачення права – для обґрунтування змісту постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України та інших нормативних актів. Результатом дослідження є пропозиції щодо підготовки проєкту рішення Уряду щодо оптимізації системи центральних державних архівних установ України. Висновки. Встановлено, що сучасна структура центральних державних архівів України не в повній мірі забезпечує реалізацію державної архівної політики в напрямах формування, обліку, зберігання і використання інформаційних ресурсів в електронній формі та архівної україніки. Оптимізація 4-х держархівів шляхом злиття в 2 нових має значно покращити ситуацію.

Бібліографія:

 1. Акуленко В. І. Політико-правові проблеми повернення культурних цінностей між державами СНД // Праці Центру пам’яткознавства. Ч. 1. 2009. Вип. 15. С. 5–17; Ч. 2. 2010. Вип. 17. С. 5–15.
 2. Акуленко В. І. Міжнародне право охорони культурних цінностей та його імплементація у внутрішньому праві України. Київ: Юстініан, 2013. 616 с.
 3. Боряк Г. В. НАІС і проблеми доступу до архівної інформації в документальних архівних та інформаційних системах // Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Вип. 1: Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи : зб. наук. праць / ред. кол.: О. С. Онищенко (гол. ред.), Б. В. Іваненко, В. С. Лозицький, П. С. Сохань [та ін.]. Київ, 1996. С. 19–40.
 4. Боряк Т. Г. Концепт «україніки» у практичній діяльності з розшуку та повернення архівної україніки з Росії (1917 – сер. 1930-х рр.) // Спеціальні історичні дисципліни. Київ: Інститут історії України, 2011. № 18. С. 38–43.
 5. Дубровіна Л. А. «Архівна та рукописна Україніка»: до проблеми об’єкта археографічного та інформаційного опису в системі НАІС // Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Вип. 1: Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи : зб. наук. праць / ред. кол.: О. С. Онищенко (гол. ред.), Б. В. Іваненко, В. С. Лозицький, П. С. Сохань [та ін.]. Київ, 1996. С. 41–62.
 6. Кот С. І. З історії формування організаційних засад державної політики повернення та реституції культурних цінностей в незалежній Україні // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. 2010. С. 361–371.
 7. Кот С. І. Проблеми повернення культурних цінностей в українсько-російських міждержавних відносинах (1991–2015 років) // Україна XXстоліття: культура, ідеологія, політика. 2016. Вип. 21. С. 160–177.
 8. Віднесення електронних інформаційних ресурсів до Національного архівного фонду: аналіт. Огляд / Держ. архівна служба України; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства; уклад.: Т. М. Ковтанюк, Н. М. Христова. Київ, 2012. 33 с.
 9. Кисельова А. А. Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи: автореф. дис. ... канд. іст. наук / Кисельова Алла Анатоліївна; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства. Київ, 2005. 19 с.
 10. Левченко Л. Л., Хромов А. В. Реформування архівної системи України: минуле і майбутнє (архівознавчий, історичний та правовий аспекти) // Архівістика: теорія, методика, практика: матер. Другої міжн. наук.-практ. конференції. Кам’янець-Подільський: Друкарня «Рута», 2021 С. 113–120.
 11. Левченко Л. Л. Чорноморський військово-морський архів (1794–1934). Дослідження. Документи. Реєстр фондів: реконструкція. Миколаїв: Іліон, 2018. 660 с.
 12. Левченко Л. Л., Попова Л. М., Хромов А. В. Національні архівні інформаційні ресурси: правові засади реформування архівної справи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2021. № 1(93). С. 249–263.
 13. Лозенко Л. І. Архівні втрати України: вивезене до Росії // Пам’ятки України. 1994. № 3–6. С. 87–91.
 14. Лупандін О. І. Питання реституції культурних цінностей в контексті українсько-російських мирних переговорів 1918 р. // Проблеми вивчення історії Української революції 1917–1921 років. Київ: Інститут історії України. 2020. Вип. 5. С. 287–314.
 15. Матяш І. Б. Концепція створення та функціонування Національного реєстру «Архівна україніка» // Студії з архівної справи та документознавства. Київ, 2007. Т. 15. С. 12–18.
 16. Матяш І. Б. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст. Київ: Вид-во «Горобець», 2008. 150 с.
 17. Нестуля О. О. Визвольні змагання українського народу і охорона пам’яток культури: 1917–1920 рр. Полтава, 1993. 90 с.
 18. Новохатський К. Є. Закон України «Про Національний архівний фонд і архівні установи» та деякі завдання у зв’язку із створенням НАІС та інших автоматизованих архівних систем // Національна архівна інформаційна система «Архівна та рукописна Україніка» і комп’ютеризація архівної справи в Україні. Вип. 1: Інформатизація архівної справи в Україні: сучасний стан та перспективи : зб. наук. праць / ред. кол.: О. С. Онищенко (гол. ред.), Б. В. Іваненко, В. С. Лозицький, П. С. Сохань [та ін.]. Київ, 1996. С. 66–71.
 19. Палієнко М. Г. Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних колекцій). Київ: Темпора, 2008. 687 с.
 20. Папакін Г. В. Переміщені архіви: спадщина поділеного світу (тези) // Архіви України. 2004. № 3(254). С. 87–88.
 21. Повернення на Україну архівних матеріялів із Москви // Бюлетень Укрцентрархіву. № 17(19). Харків. 25 листопада 1926 р. С. 6–8.
 22. Про Національний архівний фонд та архівні установи: Закон України від 24.12.1993 р. № 3814-XII (в ред. від 16.10.2020) // Верховна Рада. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3814-12
 23. Про утворення Центрального державного електронного архіву України та Центрального державного архіву зарубіжної україніки: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. № 279-р. // Верховна Рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 279-2007-р#Text
 24. Про затвердження Положення про Центральний державний архів зарубіжної україніки: Наказ Міністерства юстиції України від 21.05.2012 р. № 759/5 (в ред. від 04.09.2020) // Верховна Рада. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0759323-12
 25. Про затвердження Положення про Центральний державний електронний архів України: Наказ Міністерства юстиції України від 21.05.2012 р. № 759/5 (в ред. від 29.12.2016) // Верховна Рада. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0759323-12
 26. Спасенова Ю. М. Термінологічний аналіз понять «інформаційні архівні ресурси» й «електронні архівні ресурси» // Вісник Харківської державної академії культури. 2014. Вип. 43. С. 126–135.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28