«Труды Черниговской губернской ученой архивной комиссии» як джерельна база вивчення історії Чернігівського краю

Автор(и)

 • Раїса Воробей кандидатка наук із державного управління, директорка, Державний архів Чернігівської області https://orcid.org/0000-0003-2648-603X

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.330.133

Ключові слова:

губернська архівна комісія; видавнича діяльність; вчена комісія; історичні архіви.

Анотація

Мета роботи – на базі друкованих і архівних джерел проаналізувати окремі аспекти діяльності Чернігівської губернської вченої архівної комісії, а саме її видавничу працю через випуск «Трудов Черниговской губернской ученой архивной комиссии». Методологія дослідження. Поставлені завдання вирішувалися за допомогою комплексу загальних взаємодоповнюючих наукових методів, серед яких: системний; історичний, який уможливив у динамиці вивчення процесів створення і розвитку Чернігівської губернської вченої архівної комісії; порівняльний, що застосовувався для визначення окремих аспектів обов’язків новостворених губернських архівних комісій тощо. Наукова новизна дослідження: Здійснено аналіз діяльності Чернігівської губернської вченої архівної комісії як історичного і науково-культурного осередку на Чернігівщині кінця XIX ст.; праналізовано зміст друкованих видань «Труды Черниговской губернской ученой архивной комиссии»; окреслено основні функції Комісії щодо збирання і зберігання архівних документів та історичних експонатів здебільшого окремими істориками-краєзнавцями, а також напіваматорськими організаціями, центрами групування місцевих прогресивних громадсько-політичних сил; введено в науковий обіг окремі документи, кресленики, що публікувалися в «Трудах» Комісії. Висновки. Кожен із випусків «Трудов Черниговской губернской ученой архивной комиссии» є важливим джерелом для вичення діяльності Комісії та внеску окремих її членів і представників громадськості Чернігівщини. Перспектива подальших досліджень полягає в оприлюденні й подальшій актуалізації окремих документів і публікацій з історії діяльності Чернігівської губернської вченої архівної комісії. Впроваджені до наукового обігу, вони послужать важливим матеріалом для різних науково-видавничих поєктів і досліджень.

Бібліографія:

 

 1. Добровольский П. Отчет о состоянии и деятельности ЧАК до 1903 года // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. Чернигов, 1903. Вып. 5. Отд. І. С. 72–98.
 2. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Прага, 1923. С. 202–203.
 3. Федоренко П. О. М. Лазаревський та культурні цінності Чернігівщини // Український археографічний збірник. Київ, 1927. Т. 2. С. 22–50.
 4. Гаврись І. Фундатори архівної справи Чернігівщини // Сіверянський історичний архів: зб. наук. праць / редкол.: Р. Б. Воробей (гол. ред.) та ін. Вип. 2. Чернігів, 2013. С. 22–29.
 5. Коваленко О. Едиційна археографія в доробку й діяльності Чернігівської губернської вченої архівної комісії // Сіверянський архів. Вип. 1. Чернігів, 2007. С. 17–27.
 6. Курас Г. До історії Чернігівської губернської архівної комісії // Архіви України. № 1994. С. 92–96.
 7. Лазаревский А. Черниговские архивы // Киевская старина. 1902. Т. 76. № 2. От. 2. С. 90–92.
 8. Линюк Л. Чернігівська губернська вчена архівна комісія: архів, музей, бібліотека // Сіверянський історичний архів: зб. наук. праць / редкол.: Р. Б. Воробей (гол. ред.) та ін. Вип. 2. Чернігів, 2013. С. 9–16.
 9. Полетун Н. Діяльність Чернігівської губернської вченої архівної комісії у галузі архівної справи // Сіверянський архів. Вип. 1. Чернігів, 2007. С. 6–7.
 10. Рябчук І. Історія архівного будівництва в документах // Сіверянський історичний архів: зб. наук. праць / редкол.: Р. Б. Воробей (гол. ред.) та ін. Вип. 2. Чернігів, 2013. С. 16–22.
 11. Рудаков В. Археология и история в Трудах губернских ученых архивных комиссий // Исторический вестник. 1901. Т. 86. С. 1095–1116.
 12. Шраг І. А. М. Лазаревский. Некролог // Земский сборник Черниговской губернии. 1902. № 11. С. 145–160.
 13. Ткаченко М. З нової історіографії Чернігівщини // Чернігів і Північне Лівобережжя. Київ, 1928. С. 484–500.
 14. Труды Черниговской губернской архивной комиссии 1897–1898. Вып. 1. Отд. 1. 64 с.
 15. Труды Черниговской губернской архивной комиссии 1899–1900. Вып. 3. Отд. 2. 79 с.
 16. Труды Черниговской губернской архивной комиссии 1900–1902. Вып. 4. Отд. 2. 222 с.
 17. Труды Черниговской губернской архивной комиссии 1905. Вып. 6. Отд. 2. С. 89–139. 231 с.
 18. Верзилов А. П. М. Добровольский // Земский сборник Черниговской губернии. 1910. № 11–12. С. 159.
 19. Верзилов А. П. М. Добровольский. Биографический очерк // Труды Черниговской губернской архивной комиссии. Чернигов, 1911. Вып. 8. С. 195–204.
 20. Верзилов А. Наукове життя в Чернігові в 1914–1924 рр. // Україна. Київ, 1925. Кн. 3. С. 180–183.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-28