Документальне зібрання Науково-дослідного інституту астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна як джерельна база з історії розвитку астрономічної науки

Автор(и)

  • Марат Балишев кандидат історичних наук, директор, Центральний державний науково-технічний архів України (м. Харків) https://orcid.org/0000-0001-5211-3208

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.330.146

Ключові слова:

Науково-дослідний інститут астрономії; документальне зібрання; ретроінформація; джерела з історії астрономії; науково-технічне опрацювання.

Анотація

Стаття присвячена темі репрезентативного аналізу архівних документів з історії астрономічної науки кінця ХІХ ст. – першої половини ХХ ст. Мета роботи – узагальнення результатів комплексного історико-наукового дослідження інформаційного потенціалу та змісту ретроінформаційних матеріалів із документального зібрання Науково-дослідного інституту астрономії (НДІА) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна вказаного періоду. Методологічною основою дослідження є принципи історизму, об’єктивності та системного підходу до вивчення проблеми. Для вирішення конкретно-проблемних завдань використані загальнонаукові (історичний, порівняльний, ретроспективний) та спеціальні (історико-біографічний, історико-системний, проблемно-хронологічний і джерелознавчого аналізу) методи, які дозволили комплексно дослідити і проаналізувати новий фактографічний матеріал. Наукова новизна. Вперше проаналізовано та оприлюднено інформацію про склад і зміст документального зібрання НДІА кінця ХІХ ст. – першої половини ХХ ст.; охарактеризовано його інформаційний потенціал і стан доступу до архівних першоджерел. Висновки. З’ясовано, що документальне зібрання НДІА є цінним і достатньо інформативним джерелом для відтворення фактів з історії астрономії у Харкові у визначений період, яке суттєво доповнить джерельну базу досліджень з історії вітчизняної та європейської астрономії. Перспективи подальших досліджень. Оскільки переважна більшість документів із масиву, що розглядається, фактично не введена до наукового обігу, передбачається продовження робіт із науково-технічного опрацювання документального зібрання та дослідження архівної інформації, зокрема, при підготовці узагальнюючої науково-дослідної роботи, присвяченої історії астрономії у Харкові кінця ХІХ ст. – першої половини ХХ ст.

Бібліографія:

  1. Artemenko T. G., Balyshev M. A., Vavilova I. B. The Struve dynasty in the history of astronomy in Ukraine// Kinematics and Physics of Celestial Bodies. 2009. Vol. 25. №  P. 153–167. https://doi.org/10.3103/S0884591309030040
  2. Балишев М. А. Документальні пам’ятки Харківської обсерваторії: проблеми збереження та введення до наукового обігу // Архіви України. 2008. № 5–6. С. 156–159.
  3. Балишев М. А. Наукова біографія академіка О. Л. Струве: проблеми відтворення, аналіз бібліографії та джерел // Наука та наукознавство. 2008. № 2. С. 112–121.
  4. Балишев М. А. Фонди архіву НДІ астрономії ХНУ імені В.Н. Каразіна як джерело до вивчення історії астрономії у Харкові (20–30 рр. ХХ ст.) // Історія освіти, науки і техніки в Україні. Вінниця: Твори, 2020. С. 181–184.
  5. Евдокимов Н.Н. Кафедра астрономии // Физико-математический факультет Харьковского университета за первые сто лет его существования (1805–1905). Харьков: Типография Адольфа Дарре, 1908. С. 227–237.
  6. Левицкий Г.В. Астрономы и астрономические обсерватории Харьковского университета от 1808 г. по 1842 г. // Записки императорского Харьковского университета. Харьков: Типография А. Дарре, 1893. Кн. 3. С. 1–75;
  7. Левицкий Г.В. Астрономы и астрономические обсерватории Харьковского университета от 1843 г. по 1879 г. // Записки императорского Харьковского университета. Харьков: Типография А. Дарре, 1894. Кн. 2. С. 1–55.
  8. 200 лет астрономии в Харьковском университете / под. ред. проф. Ю. Г. Шкуратова. Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2008. 632 с.
  9. Сластенов А. И. Астрономия в Харьковском университете за 150 лет: исторический очерк (1805–1955). Харьков: Издательство ХГУ имени А. М. Горького, 1955. 181 с.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-29