Малознане дослідження історіософських поглядів Михайла Грушевського

Автор(и)

 • Віталій Тельвак доктор історичних наук, професор, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-2445-968X
 • Олег Радченко кандидат філологічних наук, доцент кафедри практики німецької мови, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0003-1313-5396

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.330.186

Ключові слова:

М. Грушевський; історіософські погляди; теоретична грушевськіана; «Історія України-Руси»; рецепція.

Анотація

Мета роботи – ввести в науковий обіг у перекладі українською мовою та проаналізувати машинописний текст Степана Левицького «Історико-наукова діяльність М. С. Грушевського у 1914–1930 роках та еволюція його поглядів на поступ української історії». Методологічна основа дослідження передбачає комплексний аналіз історіографічних фактів, використання архівної евристики, аналітичної і синтетичної критики джерел з урахуванням принципів історизму та об’єктивності. Наукова новизна роботи. Уперше подається коментований переклад українською мовою тексту машинопису С. Левицького «Історико-наукова діяльність М. С. Грушевського у 1914–1930 роках та еволюція його поглядів на поступ української історії». Висновки. Зауважено, що попри зазначення авторства та місця написання до[1]слідження, конкретизувати особу С. Левицького поки що не вдалося. Встановлено, що за змістом опублікований документ є незавершеним науковим дослідженням, оскільки автор зосередився лише на осмисленні теоретичних аспектів творчої діяльності М. Грушевського протягом кінця ХІХ – початку ХХ ст. Незважаючи на ці обставини, опублікована студія має для дослідників не тільки історіографічний інтерес, але й чималу пізнавальну цінність, адже в ній уперше були підняті надалі актуальні питання теоретичної грушевськіани. Так, саме С. Левицький першим серед дослідників виразно наголосив на інспірації теоретичних ідей М. Грушевського геґелівською історіософією; звернув увагу на помітний вплив на його історіографічний дискурс революційних подій 1905 р.; відзначив суттєві методологічні зміни у творчій лабораторії львівського професора, починаючи від сьомого тому «Історії України-Руси» тощо. Виявлено, що чимало цих та інших спостережень С. Левицького перегукуються з висновками дослідників історіософії М. Грушевського другої половини минулого століття. Особливо багато історіографічних паралелей можемо провести із ключовими тезами знаної розвідки О. Пріцака «Історіософія Михайла Грушевського». Підсумовано, що створена в 1930 р. студія С. Левицького суттєво корегує існуючі уявлення про темпоральні особливості теоретичної грушевськіани першої половини ХХ ст.

Бібліографія:

 

 1. Антонович О. [Купчинський О.]. Про 156-й том «Записок Наукового Товариства імені Шевченка», який не вийшов друком у 1939 році // Записки НТШ. Праці історико-філософської секції. Том ССХХІІ. 1991. С. 430–431.
 2. Витанович І. Михайло Грушевський: історик, соціолог, суспільний діяч // Кооперативна республіка. 1935. С. 7–13.
 3. Витанович І. Уваги до методології й історіософії М. Грушевського // Український історик. 1966. № 1–2. С. 32–51.
 4. Пріцак О. Історіософія Михайла Грушевського // Історіософія та історіографія Михайла Грушевського. Київ–Кембрідж, 1991. С. 5–45.
 5. Рукописи, документи і матеріали Михайла Грушевського у фондах Центрального державного історичного архіву України у Львові. Каталог / упорядн.: О. Мартиненко. Львів, 2005. С. 175.
 6. Тельвак В. Вивчення історико-теоретичної спадщини Михайла Грушевського в історіографії української діаспори (1939–1990 рр.) // Вісник Львівського університету. Серія історична. 2000. Вип. 35–36. С. 354–366.
 7. Тельвак В. П’ять ювілеїв Михайла Грушевського// Український історичний журнал. 2016. Вип. 2 (№ 527). С. 4–50.
 8. Тельвак В. Творча спадщина Михайла Грушевського в оцінках сучасників (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття). Київ–Дрогобич: «Вимір», 2008. С. 356–405.
 9. Тельвак В. Теоретико-методологічні підстави історичних поглядів Михайла Грушевського (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Нью-Йорк–Дрогобич, 2002. 236 с.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-29