Архівні інформаційні ресурси Франції: сучасні підходи в організації та використанні

Автор(и)

  • Єлизавета Куліковська магістерка історії та археології, освітня програма «Архівознавство», Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-4707-7983

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.331.133

Ключові слова:

Національний архів Франції; департаментські архіви; інформаційні ресурси; оцифрування; історична спадщина.

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні сучасного стану розвитку архівних інформаційних ресурсів Франції. Методологія дослідження базується на застосуванні соціально-культурного, системного, міждисциплінарного наукових підходів, а також сукупності загальнонаукових методів: критичного, емпіричного (описового), типологічного, системного аналізу. Аналізуються засади організації французьких архівних інформаційних ресурсів, засоби і прийоми репрезентації документальних колекцій у цифровому просторі. З цією метою було використано методи класифікації, систематизації та узагальнення. Джерельну базу дослідження становлять інформаційні ресурси Національного, департаментських архівів і Національної бібліотеки Франції, а також публікації французької архівної періодики, присвячені проблемам цифровізації. Наукова новизна. У статті охарактеризовано процеси інформатизації архівних установ Франції, проаналізовано функціонування і наповнення інформаційних ресурсів, зокрема проєкт ADAMANT, комунікаційну стратегію французьких архівів, значення процесів цифровізації для збереження історико-культурної спадщини Франції. Сформульовано висновки про те, що французькі архівні інформаційні ресурси відображають масштабну роботу архівістів з оцифрування, організації доступу та використання архівних документів. Значна кількість баз даних, які щомісячно поповнюються Національним і регіональними архівами, Національною бібліотекою Франції, забезпечують віддалений доступ користувачів до історико-культурної спадщини країни, сприяють її дослідженню та популяризації у різних країнах світу. Швидкі темпи оцифрування архівних документів і масштаби їхньої репрезентації у відкритому доступі дозволили французьким архівам посісти одне з провідних місць у сучасному інформаційному просторі. Цей досвід потребує додаткового вивчення і ширшого використання у практиці діяльності українських архівів.

Бібліографія:

1. Appel à projets AD-ESSOR 2014–2019. URL: https://francearchives.fr/file/36af873b089acdd50be70e3dce4efd0ac3b3261e
/20190913_Bilan_AAP_AD-Essor_vdiffusion.pdf
2. Archives audiovisuelles et électroniques. URL: https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/archives-audiovisuelles-et-electroniques
3. Archives départementales du Cher. URL: https://www.departement18.fr/Archives-departementales-61
4. Archives départementales du Cher // Facebook. URL: https://www.facebook.com/Archives-D%C3%A9partementales-du-Cher-103303948171667
5. Archives de Paris // Facebook. URL: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063717996179&fref=ts
6. Archiver les données numériques. URL: https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr/web/guest/archiver-les-donnees-numeriques-adamant
7. Archives sonores de la Fondation de la mémoire de la déportation. URL: https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?irId=FRAN_IR_054498
8. Ateliers pédagogiques. URL: http://www.archives04.fr/r/52/ateliers-pedagogiques/
9. Bachimont B. L’archive et la massification des données: une nouvelle raison numérique // La Gazette des archives. 2017. № 245. P. 27–43. https://doi.org/10.3406/gazar.2017.5510
10. Banque d’images. URL: https://www.bnf.fr/fr/banque-dimages
11. Base de Consultation Assistée d’Information Multimédia aux Archives nationales. URL: https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/base-caiman
12. Concours national de la Résistance et de la Déportation. URL: http://www.archives04.fr/r/103/concours-national-de-la-resistance-et-de-la-deportation/
13. Dufournaud N. La recherche empirique en histoire à l’ère numérique // La Gazette des archives. 2015. № 240. P. 397–407. https://doi.org/10.3406/gazar.2015.5321
14. Duvaux Ju. Archives départementales et centre de gestion, quinze ans de collaboration fructueuse dans l’Hérault au service des archives territoriales // La Gazette des archives. 2016. № 244. P. 75–89. https://doi.org/10.3406/gazar.2016.5409
15. Gallica, la Bibliothèque numérique de la BnF et de ses partenaires. URL: https://www.bnf.fr/fr/gallica-la-bibliotheque-numerique-de-la-bnf-et-de-ses-partenaires
16. La Salle des inventaires virtuelle (SIV). URL: https://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/fr_FR/web/guest/salle-des-inventaires-virtuelle
17. Les ateliers pédagogiques. URL: https://www.archives-loiret.fr/espace-pedagogique/notre-offre-pedagogique/les-ateliers
18. Les dossiers pédagogiques. URL: https://www.archives-loiret.fr/espace-pedagogique/notre-offre-pedagogique/les-dossiers
19. Малолєтова Н. Національна бібліотека Франції: основні напрями діяльності // Бібліотечний вісник. 2013. № 5. C. 20–27.
20. Нора П. Теперішнє, нація, пам’ять / пер. з фр. А. Рєпи. Київ: ТОВ «Видавництво “КЛІО”», 2014. 272 с.
21. Палієнко М. Образ «архіву» у сучасному науковому дискурсі: множинність інтерпретацій // Архіви України. 2016. № 5-6. С. 136–152.
22. Panorama des archives électroniques conservées aux Archives national // Archives nationales. URL: https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/rechercheconsultation/consultation/ir/
consultationIR.action?irId=FRAN_IR_053803
23. Programme Vitam // Vitam Program presentation. URL: https://www.programmevitam.fr/pages/english/pres_english/
24. Qui sommes-nous? // Archives de Paris. URL: http://archives.paris.fr/a/70/qui-sommes-nous-/
25. Solidarité avec le people ukrainien. URL: https://www.bnf.fr/fr/solidarite-avec-le-peuple-ukrainien

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-08-30