До іконографії академіка В. Вернадського (з історії пошуків фотопортрета, зробленого В. Совинським)

Автор(и)

  • Сергій Кіржаєв кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу археографії, Інститут архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського https://orcid.org/0000-0002-6715-5686

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.332.092

Ключові слова:

В. Вернадський; В. Совинський; архів; листування; іконографія; фотопортрет; Старосілля; атрибуція

Анотація

Досліджено 2 віднайдені листи до Володимира Вернадського від київського зоолога і ентомолога Вадима Совинського, який співпрацював із першим президентом Української академії наук, зокрема на Дніпровській (Старосільській) біологічній станції у 1928 р., і зробив там фотопортрет академіка. Додатковий аналіз листування В. Вернадського із донькою Ніною Вернадською-Толль і сином Георгієм Вернадським дозволив виявити оригінал світлини у Нью-Йорку (США), встановити дату і місце фотографування. Мета дослідження – на підставі отриманих у листах відомостей розшукати зроблений В. Совинським фотопортрет В. Вернадського, який би поповнив іконографію академіка. Методологія дослідження представлена загальними методами історичного дослідження і, насамперед, джерелознавчого аналізу та архівної евристики, а також текстологічної атрибуції епістолярію. Наукова новизна. Про листування В. Совинського із В. Вернадським не було відомо дослідникам; листи київського зоолога зберігалися в архіві академіка як неатрибутовані. Невідомо було і який саме фотопортрет академіка зробив В. Совинський. Висновки. Проведене дослідження дозволило ввести до наукового обігу листи В. Совинського до В. Вернадського, а також віднайти в архіві Г. Вернадського у США оригінал фотопортрета академіка, зроблений саме В. Совинським у Старосіллі 1928 р. Хоча, як виявилося, світлина використовувалася дослідниками й раніше, але її автор і дата були невідомі. Дослідження дозволило розширити знання про зв’язки В. Вернадського з Україною, атрибутувати авторство і встановити точну дату і місце виготовлення «україн ського фотографічного портрета» одного з фундаторів і першого президента Української академії наук.

Бібліографія:

1. В. І. Вернадський і Україна: з листування : Кн. 2: К–Я. Офіційне. Родинне / авт. та упорядн.: С. М. Кіржаєв, К. Є. Новохатський, Л. М. Яременко [та ін.]. Київ, 2019. 1040 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-0002193
2. Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. Кн. 1: Листування: А–Г / уклад.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, С. М. Кіржаєв [та ін.]. Київ, 2011. 824 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/everlib/item/er-00002166
3. Сорокина М. Ю., Стоюхина Н. Ю. К биографии историка Николая Петровича Толля (1894–1985) : новые архивные данные // Ежегодник Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына. 2013. Москва, 2014. С. 209–220. URL: https://www.researchgate.net/publication/281278457
4. Вернадский В. И. Дневники : 1926–1934 / отв. ред. В. П. Волков. Москва: Наука, 2001. 456 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/pdfjs/web/viewer.html?file=/E_LIB/PDF/00001430.pdf#page
5. Вернадский В. И. Дневники : 1917–1921: октябрь 1917 – январь 1920 / сост.: М. Ю. Сорокина, C. Н. Киржаев, А. В. Мемелов, В. С. Неаполитанская. Киев: Наукова думка, 1994. 268 с. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/pdfjs/web/viewer.html?file=/E_LIB/PDF/00000123.pdf#page

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-01