Віртуальний меморіал пам’яті полеглих шевченківців «ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ…»: історія створення, концепція та інформаційне наповнення

Автор(и)

  • Тетяна Василик кандидатка історичних наук, провідна журналістка Центру комунікацій, Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-0873-9067

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.333.217

Ключові слова:

Віртуальний меморіал; концепція; історична пам’ять; джерела; Герої; війна росії проти України

Анотація

Мета статті полягає в узагальненні досвіду створення і введенні до наукового обігу матеріалів Віртуального меморіалу пам’яті полеглих шевченківців «ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ…». Це – історії про членів спільноти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, які загинули у війні за незалежність України, починаючи з 2014 р., проявивши громадянський патріотизм, мужність і жертовність. Саме на цих ідеях формується колективна історична пам’ять. Методологія дослідження ґрунтується на сукупності загальнонаукових принципів історизму, системності, об’єктивності та методів джерельного аналізу, що дозволило комплексно підійти до висвітлення теми. Наукова новизна: задум, концепція і матеріали Віртуального меморіалу пам’яті полеглих шевченківців «ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ…» вперше вводяться до наукового простору та розглядаються як один із видів джерел історичної пам’яті. Перспективи подальших студіювань: дослідження може бути використане для історичних і краєзнавчих наукових розвідок у сфері подальшого вивчення Окупації Криму (22 лютого – 18 березня 2014 р.), Війни на сході України (2014–2022 рр.), Повномасштабного вторгнення росії в Україну (24 лютого 2022 р.), дослідження новітньої історії України та задля збереження пам’яті про трагічні події, що спіткали український народ у першій половині ХХІ ст. Висновки. Віртуальний меморіал пам’яті полеглих шевченківців «ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ…», започаткований Центром комунікацій КНУ імені Тараса Шевченка і підтриманий його керівництвом, має важливе суспільне й історичне значення для збереження національної пам’яті та є вагомим джерелом досліджень у сфері вивчення жертв російської збройної агресії. Опубліковані матеріали меморіалу ілюструють героїзм студентів, співробітників, випускників КНУ імені Тараса Шевченка в умовах війни росії проти України, мають історичну цінність, великий інформативний і світоглядно-виховний потенціал.

Бібліографія:

1. Бессонова М. Меморіальні он-лайн проекти, присвячені Другій світовій війні : досвід зарубіжних країн // Історико-політичні студії: зб. наук. пр. Київ: КНЕУ, 2015. № 2. С. 6.
2. Довганик Н. Історична пам’ять про Другу світову війну в контексті формування української політичної нації // Історико-політичні студії: зб. наук. праць. 2014. № 2. C. 34–40.
3. ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ… віртуальний меморіал пам’яті полеглих шевченківців // Київський національний університет імені Тараса Шевченка. URL: https://knu.ua/ua/virtual-memorial
4. Гриневич В. Політика пам’яті Другої світової війни в Україні: у пошуках ідентичності та консолідації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса НАН України. 2011. № 4. С. 111–127.
5. Калакура Я. Пам’ять історична // Історія в термінах і поняттях: довідник / за заг. ред. Орлової Т. В. Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2014. 732 с.
6. Комаров І. Війна забирає найкращих // Київський університет. 2022. № 4(2318). С. 4
7. Костюк Б. Ветеран війни на Донбасі «Я «зламав систему», «закосив» від університету в армію» // Радіо Свобода. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/30049473.html
8. Літературознавча енциклопедія: у 2 т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. Київ: ВЦ «Академія», 2007. Т. 2: М–Я. 624 c.
9. Киридон А. М. Студії пам’яті у сучасній гуманітаристиці: історія становлення // Український історичний журнал. 2017. № 4. С. 150–161. https://doi.org/10.15407/uhj2017.04.150
10. Масненко В. Історична пам’ять як основа формування національної свідомості // Український історичний журнал. 2002. № 5. С. 49–62.
11. Матяш І. Б. Архіви як установи пам’яті // Національна та історична пам’ять. 2013. Вип. 8. С. 61–69.
12. Палієнко М. Українські архіви, війна та збереження національної ідентичності // Архіви України. 2022. № 1(330). С. 12–38. https://doi.org/10.47315/archives2022.330.012
13. Патриляк І. Українсько-польський збройний конфлікт у роки Другої світової війни. Спроба синтетичного погляду // Сторінки історії: зб. наук. праць. 2014. Вип. 37. С. 148–159.
14. Трагічний лік Університету – 2022 // Київський університет. 2022. № 5(2319). С. 3.
15. Василик Т. «Герої не вмирають…» // Голос Покуття. 2022. № 14. С. 3.
16. Історія Київського університету: монографія: у 2 т. / О. В. Вербовий, І. М. Мороз, О. В. Даниленко та ін.; за ред. Л. В. Губерського, І. К. Патриляка, В. Ф. Колесника та ін. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2019. Т. 2. С. 1540.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30