Генеалогічне товариство ЮТА: еволюція інформаційних технологій

Автор(и)

  • Лариса Левченко докторка історичних наук, директорка, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; старша наукова співробітниця, Інститут української археографії та жерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України (за сумісництвом) https://orcid.org/0000-0001-9097-7373

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.333.063

Ключові слова:

Генеалогічне товариство Юта (GSU); оцифрування гене- алогічних джерел; генеалогічне програмне забезпечення.

Анотація

Мета статті полягає в дослідженні еволюції інформаційних технологій Генеалогічного товариства ЮТА (GSU) та ознайомленні з ними українського читача, зацікавленого у пізнанні досвіду створення, зберігання і використання цифрових архівів. Методологія дослідження враховує вивчення розвитку інформаційних технологій в історичній ретроспективі. Визначення наукової новизни дослідження ґрунтується на аналізі публікацій про GSU в Україні та за кордоном. Висновки. GSU, що з 2005 р. репрезентує себе як FamilySearch International, є одним із лідерів у світі генеалогічних досліджень. Разом із цим, проведене дослідження дозволяє сформувати про нього уявлення як про науково-дослідну світового рівня компанію з розроблення прикладного програмного забезпечення та інформаційних технологій у сфері генеалогії. Протягом своєї історії GSU опанувало шлях від паперових технологій, через мікрофільмування до оцифрування, від DOS до Windows, від дисків до Інтернету, від «зависання» вебсайту до його миттєвого реагування, від аутсорсингу до власних цифрових сховищ і стрічкових бібліотек. GSU працювало і працює у партнерстві з найвизначнішими корпораціями у сфері зберігання та керування інформацією. За понад пів століття самостійно та у співробітництві GSU було розроблено, апробовано і впроваджено в експлуатацію безліч варіантів комп’ютерних програм і технологій, включаючи загальноприйняту в світі специфікацію для обміну генеалогічними даними між програмними продуктами різних виробників – GEDCOM. GSU спрямовувало зусилля на опрацювання й організацію величезних масивів генеалогічної інформації, індексування, пошук, надання розмежованого доступу користувачам через мережу «Інтернет» і, нарешті, гарантованого зберігання й резервного копіювання. У цих сферах GSU творчо застосувало найсучасніші технології.   

Бібліографія:

1. Allen B. Ja., Embry L. Je., Mehr K. B. Chapter 8 : Automating the Records // Brigham Young University Studies. 1995. Vol. 34(2). Hearts Turned to the Fathers (1994–95). P. 304, 306.
2. Barrett A. W., Hutchison F. D. L., Kennard J. D., Nielson E. H., Quass D. Digital Mountain: From Granite Archive to Global Access Introduction to Family History // IEEE Proceedings, International Workshop on Document Image Analysis for Libraries (DIAL 24). Palo Alto, CA, 2004. P. 14–121.
3. Bennett F. A. The Record Copying Program of the Utah Genealogical Society // The American Archivist. 1953 (July). Vol. 16(3). P. 227–232. https://doi.org/10.17723/aarc.16.3.d80hv27702817866
4. Bybee C. H. Online Genealogical Research Resources // Brigham Young University Studies. 2008. Vol. 47. No. 1. Р. 153–164.
5. Greighton T. LOC Designing Storage Architectures. URL: https://digitalpreservation.gov/meetings/DSA2017/Day_1/25_GD_Tom_Creighton_LDS.pdf
6. Little H. Microfilm, Mormons and the Technology of the Archive // eSharp Journal, University of Glasgow. Winter 2008. Iss. 12. P. 1–18. URL: https://www.gla.ac.uk/media/Media_102866_smxx.pdf
7. Lofthouse S. M. A History of the Genealogical Society of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints to 1970. A Thesis presented to the Department of Church History and Doctrine Brigham Young University. In Partial Fulfillment of the Requirement for the Degree Master of Arts. May 1971. P. 15, 53.
8. Mehr K. B. Dawning of the Digital Age in the Family History Department, 1995–2011. 2014. 146 p.
9. Папакін Г. Архіви України в міжнародних та міжрегіональних програмах збереження культурної спадщини : досвід та перспективи // Архіви України. 2008. № 1–2(260). С. 150–157.
10. Powell F. T. Saving the Past for the Future – Tales of International Search and Cooperation // The American Archivist. 1976 (July). Vol. 39(3). P. 311–318. https://doi.org/10.17723/aarc.39.3.g0748k223762q3w5
11. Sherwinter N., Wright T. G. Advancing Data Integrity in a Digital Preservation Archive Ex Libris and the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints // iPRES2012. Proceeding of the 9th Internationbal Conference on Preservation of Digital Objects. University of Toronto, Faculty of Information. 2012. P. 150–154.
12. Wright T. G. Using Rosetta, StorageGRID, and New IBM Tape Solutions to Implement State-of-the-Art Digital Preservation. URL: http://documents.el-una.org/923/2/ELUNA_Digital_Preservation_at_the_Church_Final_2012_3_7.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30