Фонд Ніжинського грецького магістрату Державного архіву Чернігівської області як джерело з історії Ніжинської грецької громади

Автор(и)

  • Анна Гедьо докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри історії України, Київський університет імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0003-4151-0747

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2022.333.122

Ключові слова:

Ніжинський грецький магістрат; Ніжинська грецька громада; документальні джерела; фонд; Державний архів Чернігівської області.

Анотація

Мета дослідження – виявити інформативний потенціал документів фонду «Ніжинський грецький магістрат» (Ф. 101), який зберігається у Державному архіві Чернігівської області, визначити ступінь їх репрезентативності. Методологічною основою дослідження є застосування джерелознавчих, загальноісторичних і міждисциплінарних методів дослідження. Формулярно-клаузульний метод дозволив ідентифікувати документальні джерела та простежити еволюцію їхніх формулярів. Для аналізу тексту джерел застосовувався герменевтичний метод, необхідність якого була пов’язана зі вживанням у діловодній документації специфічної термінології (службових термінів XVII–ХІХ ст., застарілих та іншомовних слів і словосполучень). Комплексне використання методів дозволяє виокремити види джерел, особливості їх створення, визначити та посилити їхні інформативні можливості. Наукова новизна. На підставі комплексного аналізу документів Ф. 101 Держархіву Чернігівської області реконструйовано напрями та обсяги руху регламентованої документації Ніжинського грецького магістрату, створеного 1 вересня 1785 р. як орган грецького самоврядування, який захищав політичні, економічні та духовні інтереси греків. Документи фонду допомагають з’ясувати систему діловодства та уточнити функціональні обов’язки цієї установи. Висновки. Аналіз документів фонду свідчить, що Ніжинський грецький магістрат зробив вагомий внесок у піднесення Ніжина як торговельного центра останньої чверті ХVІІІ – середини ХІХ ст. Його діяльність полягала у вилученні греків м. Ніжина з відносин із місцевим урядом і задоволення їхніх потреб, охорони у суперечках із місцевим населенням і представлення їхніх інтересів у Санкт-Петербурзі. У зв’язку з великими втратами, яких зазнали документи діловодства Ніжинського грецького магістрату, нагальною потребою сьогодення є об’єднання зусиль дослідників із метою реконструкції його архіву.

Бібліографія:

1. Чернухін Є. Грецьке ніжинське братство: історіографія та джерела. Київ, 1998. С. 64.
2. Дмитриевский А. Архив Нежинского Греческого братства // Труды VIII Археологического съезда в Москве. Т. IV. Москва, 1897. С. 178–179.
3. Гедьо А. Архівна спадщина грецьких громад України // Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. 2007. Вип. 16. Київ: Інститут історії України НАН України. С. 267–277.
4. Гедьо А. Особливості правового статусу греків Ніжина у XVIII – на початку ХІХ ст.: аналіз приватноправових актів // Київські історичні студії. 2017. № 2(5). С. 88–95. URL: https://doi.org/10.28925/2524-0757.2017.212
5. Харлампович К. Архівна спадщина Ніжинських греків // Архівна справа. Кн. 9–10. Харків, 1929. С. 97–102.
6. Харлампович К. Просвітницька й благодійна діяльність Ніжинської грецької громади. Нарис VI // Записки історико-філологічного товариства Андрія Білецького. Вип. IV, кн. 1. Київ, 2003. С. 131–164.
7. Ласкаридис Х. Новые материалы о внутренней жизни Нежинского греческого братства // Україна – Греція: історична спадщина і перспективи співробітництва. Маріуполь, 1999. С. 186.
8. Склавенітіс Т., Зайковський В., Норов О. Архів Ніжинської грецької громади та його аналітичний каталог // Україна – Греція: архівна та книжкова спадщина греків України. Київ, 1998. С. 137.
9. Сторожевский Н. Нежинские греки. Киев:Тефо, 1863. 32 с.
10. Записка М. Бережкова «Архив Греческаго Магистрата в Нежине» // Сборник Историко-Филологическаго Общества при институте кн. Безбородко в Нежине. Т. VIII. Нежин, 1912–1913. С. 65.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-30