Сучасний стан упровадження електронних послуг центральними та обласними державними архівними установами України

Автор(и)

  • Наталія Залєток докторка історичних наук, старша дослідниця, завідувачка відділу архівознавства, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства https://orcid.org/0000-0002-5319-3876
  • Євгенія Чорноморець кандидатка філософських наук, старша наукова співробітниця відділу архівознавства, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства https://orcid.org/0000-0002-1521-0129

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.334.027

Ключові слова:

архівні послуги; електронні архівні послуги; комплексна система інформатизації «ARCHIUM».

Анотація

Мета – на емпіричному матеріалі, отриманому під час опитування центральних та обласних   державних архівних установ України, проаналізувати поточний стан упровадження електронних архівних послуг. Методологія дослідження. Під час збирання даних щодо практичного досвіду державних архівів із впровадження електронних послуг було застосовано метод анкетування. У процесі аналізування отриманого емпіричного матеріалу використано загальнонаукові методи аналізу, синтезу, індукції та дедукції, порівняння, узагальнення, системності. Наукова новизна. Практичний досвід центральних та обласних архівних установ щодо впровадження електронних архівних послуг досліджується вперше. Результат дослідження може бути використаний під час випрацювання єдиного методичного документа, який у майбутньому міг би лягти в основу спеціального законодавства для архівної галузі. Висновки. Результати дослідження засвідчили, що наразі впровадження електронних архівних послуг здійснюється поступово кожною архівною установою згідно з її матеріально-технічними та кадровими можливостями. Більшість архівів мають проблеми матеріально-технічного та організаційного характеру. Нагальною видається необхідність розроблення Програми інформатизації архівної справи з урахуванням зазначених проблем і пропозицій, зокрема перспективним є розроблення єдиних стандартів надання електронних архівних послуг, єдиного порядку формування цін, забезпечення взаємодії з державним порталом адміністративних послуг, забезпечення можливості поступового приєднання державних архівних установ до ресурсу «ARCHIUM». З останнім найбільше труднощів виникає в обласних архівних установ, чий розвиток і матеріально-технічний стан безпосередньо залежні від політики обласних державних адміністрацій.

Бібліографія:

1. Божук Л. В. Інформаційні ресурси і сервіси Інтернет в роботі державних архівів України // Вісник Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Серія: Історія. 2016. № 3(130). С. 14–18.
2. Гаранін О. Я., Ковтанюк Ю. C. До концепції інформатизації архівної справи в Україні // Студії з архів. справи та документознавства. 2017. Т. 24–25. C. 7–57.
3. Калакура Я., Палієнко М. Концептуалізація електронного архівознавства в контексті цифровізації українського суспільства // Архіви України. 2021. № 3. С. 36–65. https://doi.org/10.47315/archives2021.328.036
4. Калакура Я. С., Ковтанюк Ю. С. Архівний менеджмент в умовах електронного урядування // Архіви України. 2019. № 3. С. 18–57. https://doi.org/10.47315/archives2019.320.018
5. Левчук О. В. Соціальні мережі як інструмент реалізації інформаційно-комунікаційних та іміджевих стратегій сучасного архіву: виклики та перспективи // Архівістика: теорія, методика, практика : матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конференції (22–23 квіт. 2021  р., м. Кам’янець-Подільський). 2021. С. 120–124.
6. Paliienko M. Socio-cultural Mission of the Archives and New Strategies for Archival Management // Atlanti. Triest; Maribor: International Institute for Archival Science, 2019. Vol. 29. № 2. P. 110–124.
7. Палієнко М. Г. Репрезентативність веб-сайтів архівних установ та їх роль у розширенні доступу до документної інформації // Історико-культурна спадщина: збереження, доступ, використання : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (7–9 квіт. 2015 р., м. Київ). Київ, 2015. С. 214–217.
8. Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 трав. 2013 р. № 386-р. URL: https://bit.ly/3qOvayB
9. Стратегія розвитку архівної справи на період до 2025 року. URL: https://bit.ly/3wtiUEg
10. Тюрменко І. І. Експертна оцінка структури та змісту веб-сайтів архівних установ України // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття : зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конференції (10–12 верес. 2015 р., м. Одеса. 2015. С. 43–50.
11. Васильченко М. М. Інформатизація архіву як соціально-комунікаційної структури // Вісник Харківської державної академії культури. 2010. Вип. 31. С. 199–208.
12. Про адміністративні послуги : Закон України від 6 вер. 2012 р. № 5203-VI (зі змінами). URL: https://bit.ly/3SnUBSq
13. Про Концепцію Національної програми інформатизації : Закон України від 4 лют. 1998 р. № 74/98-ВР. URL: https://bit.ly/3FwMlsE
14. Залєток Н. В., Чорноморець Є. М. Зміст і співвідношення понять «архівна послуга» та «електронна архівна послуга» // Збірник матеріалів Х Всеукраїнської наук.-практ. конференції молодих вчених «Наукова молодь-2022» (15 листоп. 2022 р., м. Київ). 2022. С. 36–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-03