Колекція клепсидр XIX–XX століть у фондах відділу рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника

Автор(и)

  • Назар Різун кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник відділу рукописів, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника https://orcid.org/0000-0002-2878-2652

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.334.041

Ключові слова:

відділ рукописів; архів; клепсидра; просопографія; романтизм.

Анотація

Метою роботи є введення у науковий обіг, узагальнення й аналіз документів архівного фонду «Колекція клепсидр XIX–XX ст.» (Ф. 351), нещодавно сформованого у відділі рукописів Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника; розкриття їхнього змісту, встановлення історичної, культурної та мистецької вартості. Методологія дослідження заснована на принципах історизму та об’єктивності, застосуванні методів синтезу й аналізу, порівняльно-історичного методу (при зіставленні клепсидр із різних періодів і країн Європи), археографічних методологічних підходах. Наукова новизна полягає у введенні в науковий обіг значного масиву таких документів як клепсидри (яких раніше майже не використовували в наукових працях), а також у висвітленні їхньої інформативності як джерел із соціальної та культурної історії, біографічних і просопографічних студій. Перспективи подальших студіювань. Зважаючи на дуже велику кількість документів у колекції, проаналізувати їх можна лише вибірково, а детально дослідити кожен із них у межах однієї статті просто неможливо. Тож у наступних дослідженнях можна провести ретельніший розгляд збірки – як її окремих складових частин, так і окремо взятих клепсидр. Перспективною є можливість використання цих документів у просопографічних дослідженнях і, з огляду на їх значне різноманіття і походження з багатьох країн Європи, – у компаративних студіях. Висновки. На підставі дослідження документів, які формують цю колекцію, подано узагальнення щодо їхнього походження, змісту, інформативності, структури, оформлення й особливостей. У результаті встановлено значний потенціал клепсидр як джерел до соціальної та родинної історії XIX– XX ст., наукових взаємин, культури в епоху романтизму, а також їхню високу мистецьку вартість. Усе це засвідчує неабияку цінність новосформованої збірки відділу рукописів і демонструє значні дослідницькі можливості, які вона відкриває перед науковцями.

Бібліографія:

1. Ariès Ph. Western Attitudes toward Death: From the Middle Ages to the Present / transl. by Patricia M. Ranum. London: Marion Boyars, 1974. P. 67–82.
2. Kolbuszewski J. Kondolencje, podziękowania, nekrologi rocznicowe // Kolbuszewski J. Z głębokim żalem... O współczesnej nekrologii. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. 1997. S. 196–241.
3. Мельник Я. «Без батька, без матері». Антін Петрушевич: Сильветка Івана Франка // Українське літературознавство. 2010. Вип. 72. С. 249).
4. Палюх О. Українське книговидання у Львові XIX ст.: роль друкарень Ставропігійського інституту та Наукового товариства ім. Шевченка // Записки Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника. 2008. Вип. 1(16). С. 54.
5. Савчук Г. До питання про занепад українського друкарства в Галичині у XVIII столітті // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. 2009. Вип. 4. С. 31–33.
6. Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника: переміщення і втрати фондів. Т. 1 (1939–1945): зб. документів і матеріалів / упоряд.: Г. Сварник (гол.), Р. Дзюбан, М. Кривенко та ін.; НАН України, Львівська нац. наук. б-ка України ім. В. Стефаника, Науково-дослід. відділ іст. колекцій. Львів, 2010. С. XVII.
7. Яковенко Н. Вступ до історії. Київ: Критика. 2007. С. 117.
8. Юркова О. Таємниці офіційного некролога Михайла Грушевського // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. 2013. Вип. 22. С. 32–35.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-03