«Шкода мені покидати Рим …» – закордонні наукові подорожі архівістки Гелени Полячківни у 1922–1938 роках

Автор(и)

  • Володимир Доліновський кандидат історичних наук, завідувач сектору зберігання документів давнього періоду відділу давніх актів, Центральний державний історичний архів України, м. Львів https://orcid.org/0000-0002-1976-5068

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.334.069

Ключові слова:

Г. Полячківна; архівістка; Париж; Рим; закордонні подорожі; наукові студії; архівні пошуки.

Анотація

Мета роботи полягає у представленні закордонних наукових подорожей працівниці Бернардинського архіву у Львові – архівістки Гелени Полячківни та характеристиці ефективності її науково-дослідницьких студій у провідних наукових центрах Європи. Методологія дослідження передбачає застосування принципів цілісності вивчення історичних джерел та об’єктивності. Використано описовий, проблемно-хронологічний, лінгвістичний (переклад польськомовного джерела) та просопографічний методи, а також методи аналізу і синтезу. Наукова новизна статті полягає у введенні до наукового обігу неопублікованого листування Г. Полячківни з директором Бернардинського архіву у Львові Освальдом Бальцером, виявленого в бібліотеці Національного інституту імені Оссолінських у Вроцлаві (Польща). Інформація цих листів дозволяє вивчити окремі аспекти життєвої, професійної й наукової біографії архівістки, зокрема з’ясувати особистісні риси її характеру, наукові, суспільно-політичні та інші погляди, переконання і смаки, висвітлити основні етапи та результати її довготривалого закордонного стажування у Парижі й Римі, відобразити перебіг занять і архівно-бібліотечних пошуків, описати побут і оточення, передати особисті емоції і враження. Перспектива подальших студіювань: опублікування аналізованої кореспонденції, а також виявлення та опрацювання інших документів особового характеру львівських архівістів. Висновки. Закордонні наукові подорожі Г. Полячківни відіграли важливе значення у реалізації її дослідницьких зацікавлень і налагодженні міжнародної співпраці. Географія цих подорожей охоплювала не лише Париж і Рим, а й Брюссель, Вроцлав і Цюрих. Копітка дослідницька праця у тамтешніх архівах і бібліотеках уможливила опрацювання цінних середньовічних джерел і появу численних наукових публікацій. Завдяки цьому архівістка стала однією з найкращих знавчинь середньовічної геральдики та сфрагістики.   

Бібліографія:

1. Cameron A. I., Polaczek H. Diploma of Nobility of Thomas Cumming, 1727. Edinburgh, 1938. 24 s.
2. Ciara S. Finansowe kłopoty galicyjskich uczonych na przełomie XIX i XX wieku // Przegląd Historyczny. 2005. T. 96/4. S. 573–586.
3. Ciara S. Podróże uczonych mężów na przełomie XIX i XX wieku, czyli codzienność w podróży // Podróż i literatura 1864–1914 / pod red. naukową E. Ihnatowicz. Warszawa, 2008. S. 517–524.
4. Ciara S. Helena Polaczkówna (1881–1942) – historyk, kustosz Archiwum Bernardyńskiego we Lwowie // Znani i nieznani międzywojennego Lwowa: Studia i materiały / red.: L. Michalska-Bracha, M. Przeniosło. Kielce, 2009. T. 2. S. 49–63.
5. Ciara S. Helena Polaczkówna (1881–1942) – Custodian of the Bernardine Archives in L’viv // Вісник Львівського університету. Серія книгознавства, бібліотекознавства та інформаційних технологій. 2011. Вип. 6. С. 250–258.
6. Ciara S. Helena Polaczkówna (1881–1942) // Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / pod red. naukową: J. Maternickiego, P. Sierżęgi, L. Zaszkilniaka. T. 2. Rzeszów, 2014. S. 365–376.
7. Ciara S. Między Oswaldem Balzerem a Eugeniuszem Barwińskim. Dyrektorzy archiwów lwowskich w świetle korespondencji Heleny Polаczkówny // W cieniu wojen i rozbiorów. Studia z dziejów Rzeczypospolitej XVIII i początków XIX wieku / рod red.: U. Kosińskiej, D. Dukwicz, A. Danilczyka. Warszawa, 2014. S. 523–528.
8. Доліновський В. Штрихи до наукової діяльності працівників Земського архіву у Львові // Архіви України. 2013. № 3. С. 88–104.
9. Dolinowski W. «W archiwum wszystko jak w zegarku codziennym». Бернардинський архів у листуванні Г. Полячківни та О. Бальцера // Prace Historyczno-Archіwalne. 2016. Т. 28. S. 239–252.
10. Доліновський В. «Архівний аспект» у листуванні працівників Бернардинського архіву у Львові Гелени Полячківни та Освальда Бальцера за 1911–1933 рр. // Архіви України. 2021. № 1(326). С. 135–148. https://doi.org/10.47315/archives2021.326.135
11. Dybiec J. Mecenat naukowy i oświatowy w Galicji 1860–1918. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1981. 218 s.
12. Kaput W. Polaczkówna Helena Maria Franciszka (1881–1942) // Słownik biograficzny archiwistów polskich / oprac. M. Bielińska, I. Janusz-Biskupowa. T. 1 (1918–1984). Warszawa-Łódź, 1988. S. 170–172.
13. Kiełbicka A. Polaczkówna Helena (1881–1942) // Polski Słownik Biograficzny. T. 27/2. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1982. S. 267–269.
14. Kolbuszewska J. Kobiety w drodze na naukowy Olimp… Akademicki awans polskich historyczek (od schyłku XIX wieku po rok 1989). Łódź, 2020. 378 s.
15. Maleczyński K. Helena Polaczkówna (1881–1942) // Kwartalnik Historyczny. 1939–1945. R. 53. S. 582–586.
16. Mamczak-Gadkowska I. Archiwa Państwowe w II Rzeczypospolitej. Poznań, 2006. 432 s.
17. Motylewicz J. Środowisko historyczne archiwów lwowskich w latach 1870–1939 // Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / pod red.: J. Maternickiego i L. Zaszkilniaka. Rzeszów, 2004. T. 2. S. 121–135.
18. Nedza M. J. Polityka stypendialna Akademii Umiejętności w latach 1878–1920. Fundacje Gałęzowskiego, Pileckiego i Osławskiego. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1978. 212 s.
19. Pisulińska J. Lwowskie środowisko historyczne w okresie międzywojennym (1918–1939). Rzeszów, 2012. 360 s.
20. Polaczkówna Helena (1881–1942) // Österreichisches Biographisches Lexicon 1815–1950. Band 8. Wien, 1983. S. 166.
21. Sprawozdanie z działalności archiwów państwowych. Rok 1937 / oprac. A. Rybarski // Archeion. 1938–1939. T. 16. S. 155–216.
22. Тельвак В. В. Полячкувна Хелена // Енциклопедія історії України: у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (гол.) та ін.; Інститут історії України НАН України. Київ: Наукова думка, 2011. Т. 8: Па–Прик. С. 412. 520 с.: іл.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-03