Канадський архівіст Дуглас Брімнер та його «Шляхетна мрія»

Автор(и)

  • Ірина Міронова докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри історії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили https://orcid.org/0000-0002-3039-742X
  • Ігор Сябро магістр історії та археології, Чорноморський національний університет імені Петра Могили; спеціаліст зі сканування, Державний архів Чернівецької області https://orcid.org/0000-0002-5533-5567

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.334.189

Ключові слова:

Д. Брімнер; архівна система Канади; колекція Ф. Галдіманда; «Звіти з діяльності канадських архівів»; «Шляхетна мрія»

Анотація

Мета статті – на основі архівних документів і джерел особового походження здійснити реконструкцію життєвого шляху та діяльності канадського політика, журналіста, державного службовця, архівіста, першого голови Архівного відділу Міністерства сільського господарства Канади, члена Королівського товариства Канади (з 1895 р.) та Американського антикварного товариства (з 1898 р.) Дугласа Брімнера (Douglas Brymner, 1823–1902); проаналізувати основні етапи реалізації проєкту розвитку канадських архівів «Шляхетна мрія», розробленого Д. Брімнером, що планувався як поєднання елементів британської та інших європейських архівних систем в єдину канадську архівну систему. Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, об’єктивності, загальнонаукових (аналіз і синтез, методи структурного і функціонального аналізу), а також загальноісторичних методах – хронологічному, ретроспективному, біографічному, завдяки яким вдалося реконструювати картину життя особи у певному просторі. Використання джерелознавчих методів дозволило проаналізувати «Звіти з дія льності канадських архівів» Д. Брімнера, а також колекцію Ф. Галдіманда (Frederick Haldimand, 1718–1791), інформація про яку міститься у цих звітах. Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше на основі всебічного аналізу і залучення до наукового обігу архівних документів і джерел особового походження відтворено маловідомі сторінки із біографії Д. Брімнера, у т. ч. окремі періоди його архівної діяльності. У сформульованих висновках документально підтверджено хронологічну послідовність діяльності Д. Брімнера на посаді очільника архівного відділу при Міністерстві сільського господарства Канади, представлено його особистий внесок у діяльність архіву, роль у започаткуванні копіювання архівних документів, у т. ч. за межами Канади, розбудові системи загального збирання документів і книг у Канаді.

Бібліографія:

 

1. Brymner D. Report on Canadian Archives for the year 1898. Ottawa, 1899. P. V. URL: https://archive.org/details/reportoncanadian00publ/page/n7/mode/2up
2. Brymner D. Report on Canadian Archives for the year 1882. Ottawa, 1883. P. II–IV. URL: https://archive.org/details/reportoncanadia188182publ/page/n5/mode/2up
3. Brymner D. Report on Canadian Archives for the year 1883. Ottawa, 1884. Р. V–VI. URL: https://archive.org/details/reportoncanadian1883publ/page/n5/mode/2up
4. Brymner D. Report on Canadian Archives for the year 1886. Ottawa, 1887. P. 383, 464. URL: https://archive.org/details/reportoncanadia11unkngoog/page/n6/mode/2up
5. Brymner D. Report on Canadian Archives for the year 1887. Ottawa, 1888. P. 88, 166, 294. URL: https://archive.org/details/reportoncanadian1887publuoft/page/n3/mode/2up
6. Brymner D. Report on Canadian Archives for the year 1888. Ottawa, 1889. P. 565, 610, 742. URL: https://archive.org/details/reportoncanadian1888publ/page/n3/mode/2up
7. Brymner D. Report on Canadian Archives for the year 1889. Ottawa, 1890. P. 53, 66, 123. URL: https://archive.org/details/reportoncanadian1889publuoft/page/n3/mode/2up
8. Brymner D. Report on Canadian Archives for the year 1890. Ottawa, 1891. P. ІХ. URL: https://archive.org/details/reportoncanadian1890publuoft/page/n3/mode/2up
9. Brymner D. Report on Canadian Archives for the year 1896. Ottawa, 1897. P. VII. URL: https://archive.org/details/reportoncanadian1896publ/page/n3/mode/2up
10. Brymner D. Report on Canadian Archives for the year 1897. Ottawa, 1898. P. VII. URL: https://archive.org/details/reportoncanadian1897publ/page/n3/mode/2up
11. Dictionary of Canadian biography. Douglas Brymner. URL: http://www.biographi.ca/en/bio.php?BioId=40708
12. Jenkinson H. A manual of archive administration including the problems of war archives and archive making. Oxford, 1922. P. 20. URL: https://archive.org/details/manualofarchivea00jenk/page/n5/mode/2up
13. Kingsford W. Canadian archeology. An essay. Montreal, 1886. P. 11–18. URL: https://archive.org/details/canadianarchaeol00kinguoft
14. Kingsford W. The history of Canada. Vol. VII. P. 527. Toronto, 1894. URL: https://archive.org/details/historyofcanadav07king/page/n15/mode/2up
15. Lacasse D., Lechasseur A. The National Archives of Canada (1872–1997). Ottawa, 1997. P. 3.
16. Архівна україніка в Канаді : довідник / Держкомархів України, УНДІАСД, Канад. ін-т укр. студій Альберт. ун-ту; упоряд.: І. Матяш (керівник проєкту), Р. Романовський, М. Ковтун, Х. Вінтонів, А. Майстренко, Л. Приходько. Київ, 2010. 882 с.
17. Parker D. Guide to the Materials for United States History in Canadian Archives. Washington: Carnegie Institution of Washington, 1913. P. 10–12. URL: https://archive.org/details/guidetomaterials00parkuoft/page/n3/mode/2up
18. Report concerning Canadian archives fоr the year 1904. Ottawa, 1905. URL: https://electriccanadian.com/makers/carchives1904.pdf
19. The historical section of the general staff. A history of the Organization, Development and Services of the Military and Naval Forces of Canada From the Peace of Paris in 1763, to the Present Time. URL: https://archive.org/details/vol1t3historyoforganiz01quebuoft/page/n5/mode/2up
20. Wilson I. E. A Noble Dream: The Origins of the Public Archives of Canada // Archivaria. 1982. Vol. 15. P. 16–35. URL: https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/10966/11899
21. Justin W. Narrative and critical history of America. Boston, 1889. Vol. VIII. P. 116. URL: https://archive.org/details/narrativeandcri17winsgoog/page/n10/mode/2up

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-03