Меморандум до прем’єр-міністра Швеції 1921 року: короткий вступ до української історії у Національному архіві Швеції

Автор(и)

  • Йоганна Фріс Маркевич магістерка наук, керівниця відділу забезпечення збереженості колекцій, Національний архів Швеції https://orcid.org/0009-0008-8597-0829

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.334.173

Ключові слова:

Національний архів Швеції; архівні джерела; історія України; Українська дипломатична місія у Скандинавії; боротьба за незалежність України

Анотація

Національний архів Швеції є державною архівною установою, яка відповідає за збереження історичних зібрань та управління документацією органів влади Швеції. Хоча установа функціонує як архів Шведської держави, вона також зберігає документи приватних осіб та організацій. У фокусі цього дослідження – історичні джерела, пов’язані з Україною, що зберігаються у Національному архіві Швеції. Зокрема, йдеться про Меморандум, надісланий до Міністерства закордонних справ Швеції Українською дипломатичною місією в Скандинавії у листопаді 1921 р. Меморандум містив опис політичної ситуації в Україні під час її окупації більшовиками, панування яких супроводжувалося насильством і репресіями. Зміст меморандуму має прямі аналогії з сьогоденням і засвідчує, що російська агресія проти України має довгу історію. Меморандум та інші джерела з історії України XVII – початку ХХ ст., що зберігаються у Національному архіві Швеції, нині активно оцифровуються та розміщуються онлайн. Методологія дослідження ґрунтується на використанні принципів історизму, об’єктивності, системності, методах критичного аналізу та синтезу історичних колекцій архівних документів. Наукова новизна дослідження полягає у публікації цінного історичного документа з історії України з фондів Національного архіву Швеції, який раніше не публікувався, англійською та шведською мовами, а також у розширенні інформації про діяльність Української дипломатичної місії у Стокгольмі на початку 1920-х років. Висновки. Сподіваємося, що ця публікація приверне увагу українських та європейських істориків до цих важливих історичних джерел і підштовхне їх до подальшого дослідження, а розміщення документів онлайн сприятиме їх ширшому використанню у майбутньому.

Бібліографія:

1. Andersson I. Swedish archive, their history and organization // Journal of the Society of Archivists. 1965. Vol. 3. Issue 1. P. 7–14. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00379816509513804?journalCode=cjsa https://doi.org/10.1080/00379816509513804
2. Gussarsson W. M., Höglund M. & Lundström B. Med kartan i fokus: en vägledning till de civila och militära kartorna i Riksarkivet. Stockholm, 2013. 398 p.
3. Коваль О. О. Діяльність Дипломатичної місії УНР у Швеції: взаємодія без визнання // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки. 2022. Т. 33(72). № 3. С. 135–143. URL: https://doi.org/10.32838/2663-5984/2022/3.20 https://doi.org/10.32838/2663-5984/2022/3.20
4. Ukraine – Sweden: At the Crossroads of History (XVII–XVIII centuries): October 1, 2008 – March 30, 2009. Kyiv, April 24 – October 31, 2010. New York: Catalogue of the international exhibition / comp. Yu. Savchuk; The Ministry of Culture and Tourism of Ukraine, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, The National Museum of History of Ukraine, The Ukrainian Museum, New York. Kyiv: Такі spravy, 2010. 232 p.
5. Степанов В. А. До 95-ої річниці започаткування діяльності Української дипломатичної місії в Скандинавії // Науковий вісник дипломатичної академії України. Київ, 2013. Вип. 20(1). С. 25–31. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nvdau_2013_20(1)__5.pdf
6. Cкарби шведських архівів. Документи з історії України / упоряд. М. Траттнер. Одеса: Музей української книги, 2021. 259 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-03