Ціна компромісу: спогади Володимира Гжицького про Леся Курбаса

Автор(и)

  • Олександр Бонь кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України, Київський університет імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0003-3287-5955

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.335.055

Ключові слова:

Володимир Гжицький; Лесь Курбас; літературно-мистецька інтелігенція; спогади; тоталітаризм

Анотація

Мета роботи полягає в розкритті потенціалу спогадів письменника Володимира Гжицького (1895–1973) у науковому вивченні постаті актора і режисера Леся Курбаса (1887–1937) та дослідженні особливостей мемуарів літературно-мистецької інтелігенції, написаних в умовах політичного контролю радянського тоталітарного режиму. Методологічною основою дослідження є традиційні загальні принципи об’єктивності, системного аналізу, історизму, а також спеціально-історичний метод просопографії. Джерелознавчий аналіз его-документів В. Гжицького та біографічний метод застосовані для вивчення текстів спогадів письменника. Наукова новизна полягає в тому, що раніше неопубліковані короткі та оприлюднені після смерті письменника спогади про Леся Курбаса аналізуються як єдиний комплекс. Перспективи подальших студіювань полягають у тому, що вивчення спогадів В. Гжицького дозволить розкрити життя літературно-мистецького середовища радянської України у 1920–1930 рр. Висновки. Відомий письменник В. Гжицький, який після участі у боротьбі за українську державність у Західній Україні переїхав до радянської України, залишив цінні у фактологічному відношенні спогади про літературно-мистецьке середовище 1910–1930 рр. Він був незаконно репресований і після 21-го року перебування на чужині повернувся до України. Ці обставини наклали важкий відбиток на тексти його его-документів. Короткі спогади про Леся Курбаса та частина мемуарів «Спогади про минуле», що висвітлюють його взаємини з видатним режисером, і які були опубліковані повністю майже через 40 років після його смерті, зберігаються у особовому фонді письменника в Центральному державному архіві-музеї літератури і мистецтва України. На них позначилася самоцензура автора, який змушений був уникати коментування деяких фактів і подій, оскільки писав їх для публікації в умовах радянської політичної цензури.

Бібліографія:

1. Бонь О. Літературне об’єднання «Плуг» у спогадах Володимира Гжицького // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / за заг. ред. проф. І. С. Зуляка. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2017. Вип. 2. Ч. 3. С. 39–44.
2. Бонь О. І. Літературне середовище Харкова 1920 років у спогадах Володимира Гжицького // Oxford Review of Education and Science, «Oxford University Press», 2015, № 1(9). P. 465–471.
3. Донос-шедевр. Юрій Смолич про Олександра Довженка // Українська правда. Історична правда. 2018 р. URL: https://web.archive.org/web/20180911044446/http://www.istpravda.com.ua/articles/2018/09/10/152898/
4. Гжицький В. Мої побратими // Жовтень. 1973. № 3. С. 81–93.
5. Гжицький В. Спогади про минуле // Родослав. 1991. № 14. С. 6.
6. Гжицький В. Спогади про минуле // Літературний Львів. 1995. № 15 (жовт.). С. 7; № 17 (листоп.). С. 7.
7. Гжицький В. З. Твори. В 2 т. / вступ. ст. С. Шаховського. Київ: Дніпро, 1974. Т. 1. 656 с.; Т. 2. 656 с.
8. Гжицький В. З. Ніч і день: Роман. Львів: Каменяр, 1989. 308 с.
9. Костюк Г. Зустрічі і прощання: спогади у двох книгах / передм. М. Жулинського. Київ: Смолоскип, 2008. Кн. 1. С. 531.
10. Кудлик Р. Жага життя // Дзвін. 1995. № 10. С. 141 143.
11. Лубківський Р. Драма епохи, трагедія людини // Дзвін. 1995. № 10. С. 133 134.
12. Лесь Курбас: Статьи и воспоминания о Лесе Курбасе. Литературное наследие / сост.: М. Г. Либинский, Л. С. Танюк. Москва: Искусство, 1988. 463 с.
13. Нитченко Д. Листи письменників. Мельбурн: Ластівка, 1992. 190 с.
14. Цимбал Я. «Спогади про минуле» Володимира Гжицького: пригадування і конструювання // Спадщина. Київ: Laurus, 2011. Т. 6. С. 240–257.
15. Лесь Курбас. Спогади сучасників / за ред. В. С. Василька. Київ: «Мистецтво», 1969. 360 с.
16. Возна Р. Письменник трагічної долі // Свобода. 1998. 19 груд.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-14