Державному архіву Чернігівської області – 100 років. Рік 1923-й

Автор(и)

  • Раїса Воробей кандидатка наук із державного управління, директорка, Державний архів Чернігівської області https://orcid.org/0000-0003-2648-603X

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.335.078

Ключові слова:

Чернігівський губернський історичний архів; документальні пам’ятки; архівні сховища

Анотація

Мета роботи – розглянути основні установчі документи та висвітлити організаційні заходи щодо заснування у 1923 р. Чернігівського губернського історичного архіву, на основі якого у 1941 р. постав Державний архів Чернігівської області; окреслити роботу архіву з концентрації і збереження документів. Методологія дослідження. Поставлені завдання вирішувалися за допомогою наукових методів: історико-структурного, хронологічного, а також системного підходу. Основна увага приділялася хронологічному методу, завдяки якому утворення архіву розглянуто у часовій послідовності. Наукова новизна дослідження. В хронологічному порядку розглянуто етапи та основні організаційні заходи зі створення архівної установи як наукового осередку та документальної скарбниці Чернігівського регіону. Висвітлено також початок формування колективу професійних архівістів, які проводили роботу зі систематизації, обліку, виявлення, вивчення архівних документів, забезпечення їх збереженості. Висновки. Наголошено на тому, що створення Чернігівського губернського історичного архіву стало значною подією у житті науковців, краєзнавців, істориків Чернігівського регіону. Відповідно до постанови ВУЦВК від 3 січня 1923 р. і розпорядження Чернігівського губарху колекції документів колишніх губернського правління, губернського земства, окружного суду, дворянського зібрання, духовної консисторії тощо, а також зібрані членами губернської вченої архівної комісії архівні документи і бібліотека сконцентрувалися в одній установі. Були чітко прописані правила роботи архіву, що сприяло більш ефективному використанню інформації документів, посилилася увага до організації обліку та умов їх зберігання. Перспективи подальших досліджень. Деякі архівні документи щодо історії створення та основної діяльності Чернігівського губернського історичного архіву недостатньо вивчені та не оприлюднені, що потребує подальших досліджень і наукових розвідок із цієї теми.

Бібліографія:

1. Державний архів Чернігівської області : путівник / уклад.: О. Баканова, К. Вторушина, В. Кухар та ін. Т. 1. Чернігів, 2001. 600 с.
2. Болва Л. П. // Збірник статей, виступів за документами Державного архіву Чернігівської області. Чернігів, 1998. С. 52–60.
3. Голодомор 1932–1933 років на Чернігівщині мовою документів : темат. перелік / уклад. Л. П. Коваленко. Чернігів, 2005. 72 с.
4. Коваленко О. Б. На варті духовних скарбів: архівісти Чернігівщини 20–30-х рр. // Сіверянський літопис. 1999. № 2(5). С. 106–112.
5. Нариси історії архівної справи в Україні / за заг. ред. І. Матяш та К. Климової. Київ: «КМ Академія», 2002. С. 380–415.
6. Морозова А. Інформаційна діяльність Державного архіву Чернігівської області в 1943–1960 рр. // Архіви України. 2011. № 4. С. 58–75.
7. Документи з історії євреїв у Державному архіві Чернігівської області : довідник / уклад.: А. Морозова, Н. Полетун. Ніжин, 2003. 317 с.
8. Морозова А. В. З історії Державного архіву Чернігівської області у 20–30-х рр. XX ст. // Сіверянський архів. Вип. 2. Чернігів, 2008. С. 14–18.
9. Сурабко Л. Ф. Архівне будівництво на Чернігівщині у 20–30-і роки // Збірник статей, виступів за документами Державного архіву Чернігівської області. Чернігів, 1998. С. 31–41.
10. Воробей Р. Державному архіву Чернігівської області – 85 років // Сіверянський архів. Вип. 2. Чернігів, 2008. С. 5–14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-14