На шляху до інклюзивності: віртуальна подорож ЦДНТА України як новий підхід до популяризації архівів

Автор(и)

  • Марат Балишев кандидат історичних наук, директор, Центральний державний науково-технічний архів України (м. Харків) https://orcid.org/0000-0001-5211-3208
  • Тимур Андреєв провідний архівіст відділу використання інформації документів, Центральний державний науково-технічний архів України https://orcid.org/0000-0001-9955-4780
  • Ганна Голубкіна начальниця відділу використання інформації документів, Центральний державний науково-технічний архів України https://orcid.org/0000-0003-1083-3228

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.335.091

Ключові слова:

ЦДНТА України; 3D-екскурсія; віртуальна реальність; інформаційні технології; архів; інклюзивність; репутаційний менеджмент.

Анотація

Мета статті – узагальнення результатів процесу створення, апробації та практичного впровадження 3D-екскурсії приміщеннями Центрального державного науково-технічного архіву України. Основну увагу зосереджено на особливостях розроблення віртуального туру, наповнення різноманітним контентом, що дозволить використовувати його як допоміжний навчальний елемент; охарактеризовано проблеми, виявлені при тестуванні проєкту. Методологія дослідження. Автори вивчали проблему крізь призму традиційних історичних підходів (історико-тематичного та історико-хронологічного), застосовуючи концепти моделювання і соціальних спостережень. Наукова новизна. Зважаючи на відсутність системної розробки архівними установами України комплексних 3D-екскурсій, новизна статті полягає в оприлюдненні специфіки впровадження віртуальної реальності в роботу архівів, розробленні сценарію її наповнення різноманітним багатоаспектним контентом, що сприятиме популяризації, модернізації та інклюзивності архівної галузі. Перспективи подальших досліджень. Протягом 2023 р. у ЦДНТА України передбачається інтеграція оновленого унікального (у т. ч. аудіовізуального) контенту та інтерактиву (тестування, опитування, квести тощо) до попередньої версії 3D-екскурсії. Планується проведення оглядових екскурсій архівом онлайн у новому 3D форматі із застосуванням сервісу «Zoom». Висновки. 3D-екскурсії – унікальний вид візуального контенту, що дозволяє користувачу брати активну участь (ефект присутності) під час віртуального туру архівом (користувач сам обирає маршрут, темп перегляду, об’єкти перегляду тощо). Результатом дослідження є переконлива та обґрунтована необхідність впровадження 3D-турів в архівну практику з метою ініціювання нових можливостей залучення інноваційних технологій у вітчизняну архівну галузь. Ці процеси особливо актуалізуються під час повномасштабної російської агресії, не обмежуючи зацікавленого дослідника архівів у доступі до архівної будівлі у режимі 24/7.  

Бібліографія:

1. Балишев М., Андреєв Т., Голубкіна Г. Досвід зі створення 3D-екскурсії приміщеннями Центрального державного науково-технічного архіву України // Архіви України. 2022. № 2. С. 178–185.
2. Балишев М., Голубкіна Г. ІІІ Міжнародний круглий стіл «Інформатизація архівної справи: архівні інформаційні ресурси у динамічному розвитку цифрового середовища та задоволенні потреб користувачів (до Міжнародного тижня архівів)» // Архіви України. 2021. № 2. С. 247–256.
3. Hagedorn-Saupe M. The Archive as a Virtual Museum: 3D Tours and Online Exhibits in Archival Outreach // The American Archivist. 2013. № 2(76). Р. 531–553.
4. Reddick Yo., Slate H. Jo. Building Virtual Tours of Archives and Special Collections: Tools and Techniques // Journal of Web Librarianship. 2015. № 4(9). Р. 214–230.
5. Стратегія розвитку архівної справи до 2025 року // Державна архівна служба України. URL: https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/Стратегія-розвитку-архівної-справи.pdf
6. Створення 3D-екскурсій в архівних установах. Методичні рекомендації // Держ. архів. служба України, ЦДЕА України; уклад.: К. Євсєєв, І. Казімірова. Київ, 2021. 26 с.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-14