Комерційне мікрофільмування у світі: історія і сучасність

Автор(и)

  • Олександр Журавель провідний інженер-технолог, Науково-дослідний, проєктно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії https://orcid.org/0000-0002-0165-268X
  • Валентина Журавель провідна інженерка-технологиня, Науково-дослідний, проєктно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії https://orcid.org/0009-0004-4763-7647
  • Андрій Савич кандидат технічних наук, доцент, директор, Науково-дослідний, проєктно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії https://orcid.org/0000-0003-0590-9195

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.335.103

Ключові слова:

комерційне мікрофільмування; оцифровування докумен- тації; гібридна технологія мікрофільмування; мікрофільм; мікроформа.

Анотація

Мета статті полягає в дослідженні історії розвитку комерційного мікрофільмування у провідних країнах світу, сучасного стану технологій мікрофільмування і оцифровування документації та визначенні перспективних напрямів їх розвитку. Методологія дослідження. Застосовано аналітично-дослідний метод і систематизацію даних щодо комерційного мікрофільмування у світі з урахуванням розвитку технологій в історичній ретроспективі. Наукова новизна. Вперше проведено дослідження історії виникнення і розвитку комерційного мікрофільмування у провідних країнах світу; наведено провідну роль бізнесу в створенні і впровадженні нових технологій у сфері мікрофільмування; надано рекомендації щодо впровадження комерційних послуг із мікрофільмування в Україні. Розглянуто еволюцію бізнес-стратегії компанії ProQuest LLC у сфері мікрофільмування та сучасну бізнес-модель розвитку бібліотечних колекцій Patron-driven acquisition; досліджено перспективні гібридні технології мікрофільмування провідних країн світу на прикладі додатка Microfi lm Digital Archive фірми BMI Іmaging Systems. Висновки. У провідних країнах світу набуто великий досвід щодо комерційних послуг із мікрофільмування і оцифровування документації, які надають організації різних форм власності юридичним і фізичним особам. Сучасні методи мікрофільмування та оцифровування документації використовують гібридні технології  мікрофільмування, що дозволяє значно розширити сферу й можливості страхових фондів архівних установ, бібліотек тощо за рахунок надання комерційних послуг із мікрофільмування та оцифровування документації. Представляє інтерес дослідження історії комерційного мікрофільмування, технологій мікрофільмування і оцифровування документації та надання практичних рекомендацій стосовно перспектив впровадження комерційних послуг у сфері мікрофільмування в Україні в сучасних умовах цифровізації економіки й суспільства.

Бібліографія:

1. Chapman S., Conway P., Kenney A. Digital Imaging and Preservation Microfilm: The Future of the Hybrid Approach for the Preservation of Brittle Books // Washington, DC: Council on Library and Information Resources. 1993. URL: https://www.clir.org/wp-content/uploads/sites/6/hybrid.pdf
2. Fusione A. E. The history of the National Agricultural Library // Agricultural History. 1988. Vol. 62. № 2. P. 189–207. URL: https://naldc.nal.usda.gov/download/48018/PDF
3. Schuessler J. The Godfather of the E-Reader // The New York Times. 8 April 2010. URL: https://www.nytimes.com/2010/04/11/books/review/Schuessler-t.html
4. Simon J. 1956–2006: Fifty Years of the Foreign Newspaper Microfilm Project // Focus on global resources. Fall 2006. Vol. 26. № 1. URL: https://www.crl.edu/focus/article/463
5. Smith E. The Strange History of Microfilm, Which Will Be With Us for Centuries. From carrier pigeons to comic books. URL: https://www.atlasobscura.com/articles/the-strange-history-of-microfilm-which-will-be-with-us-for-centuries
6. Стрілець Н. О. Методи та технології архівування електронних бібліотечних ресурсів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2012. № 3–4. С. 40–46.
7. Walters W. H. Patron-Driven Acquisition and the Educational Mission of the Academic Library // Library resources & Technical Services. 2012. Vol. 56. № 3. P. 199–213. URL: https://journals.ala.org/index.php/lrts/article/view/5528/6795 https://doi.org/10.5860/lrts.56n3.199

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-14