На захисті інтересів інтернованої Армії УНР (маловідомі сторінки діяльності української військової дипломатії у Польщі, 1921 р.)

Автор(и)

  • Ігор Срібняк доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії факультету суспільно-гуманітарних наук, Київський університет імені Бориса Грінченка https://orcid.org/0000-0001-9750-4958

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.335.131

Ключові слова:

Українська військова ліквідаційна комісія; Армія УНР; табори інтернованих; В. Зелінський; Польща

Анотація

Метою роботи є розкриття особливостей діяльності Української військової ліквідаційної комісії в Польщі у кінці 1920–1921 рр., що була пов’язана, зокрема, з розміщенням частин і з’єднань інтернованої Армії УНР у таборах на теренах Польщі та забезпеченням прийнятних умов побуту вояків-українців. Методологія дослідження передбачає застосування принципів наукового дослідження у їх поєднанні (описового, проблемно-хронологічного та просопографічного методів, а також аналізу і синтезу). Наукова новизна обумовлена зверненням до малодослідженої теми, а також уведенням до наукового обігу дотепер ще невідомого документа з фондів Центрального військового архіву Польщі – рапорту начальника Української військової ліквідаційної комісії В. Зелінського військовому міністру уряду УНР. Згадуваний документ здатен пролити додаткове світло на обставини перебування інтернованих вояків Армії УНР у таборах, у т. ч. якість санітарно-медичної допомоги, яка їм надавалася в українських і польських військових шпиталях. Перспективи подальших студіювань: публікація нових невідомих документів з українських і польських архівів із метою цілісного відтворення специфіки діяльності Української військової ліквідаційної комісії. Висновки. Комісія виконувала посередницькі функції між командувачами груп інтернованих і головною командою Армії УНР, з одного боку, та польськими міністерствами, які почергово опікувалися інтернованими воякамиукраїнцями (військових справ, закордонних і внутрішніх справ), – з іншого. Її діяльність великою мірою уможливлювала знаходження виважених і компромісних рішень, які стосувалися різних аспектів перебування Армії УНР у таборах інтернованих, а в ширшому сенсі сприяла адаптації вояків-українців до перебування у Польщі, налагодження їхнього життя як політичних емігрантів.

Бібліографія:

1. Bruski J. J. Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919–1924). Kraków, 2000. 600 s.
2. Українська революція. Документи 1919–1921 / ред. Т. Гунчак. Нью-Йорк, 1984. 478 с.
3. Karpus Z. Formowanie oddziałów ukraińskich w Polsce w latach 1919–1920 // Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa / red.: Z. Karpus, W. Rezmer, E. Wiszka. Toruń, 1997. S. 235–244.
4. Karpus Z. Jeńcy і іnternowanі rosyjscy і ukraіńscy na terenіe Polskі w latach 1918–1924. Toruń, 1997. 209 s.
5. Karpus Z. Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919–1920. Toruń, 1999. 230 s.
6. Ковальчук М. Українська військова місія в Польщі (липень–листопад 1920 р.) // Україна дипломатична. Київ, 2005. Вип. 6. С. 382–406.
7. Михайлова О. Польсько-українське військово-господарче співробітництво (січень–квітень 1920 р.) // Україна ХХ ст.: Культура, ідеологія, політика: зб. статей. Київ, 2007. Вип. 12. С. 198–220.
8. Руккас А. О. «Разом з польським військом…»: Армія Української Народної Республіки 1920 р. (структура, організація, чисельність, уніформа). Ніжин, 2013. 480 с.
9. Руккас А., Ковальчук М. Діяльність військової секції при Українській дипломатичній місії у Варшаві (грудень 1919 р. – липень 1920 р.) // Українська старовина. Київ, 2003. № 5(353). С. 128–156; № 6(354). С. 150–158.
10. Руккас А. Польсько-український військовий союз 1920 р. // Польсько-українська військова співпраця протягом історії: матеріали конференції. Київ, 2018. С. 202–233.
11. Руккас А. Створення та діяльність органів військово-дипломатичного представництва УНР в Польщі (1919–1921 рр.) // Україна і Польща: шляхами міждержавних взаємин: зб. наук. праць з нагоди 100-річчя встановлення польсько-українських дипломатичних відносин / наук. ред. І. Матяш; вип. ред. В. Собіянський; пер. з пол. К. Москалець. Київ, 2019. С. 89–107.
12. Rukkas A. Razem z Wojskiem Polskim. Armia Ukraińskiej Republiki Ludowej w 1920 r. Warszawa, 2020. 696 s.
13. Шумило М. Ґенеза союзу. Відносини Української Народної Республіки з Польщею (січень 1919 – квітень 1920 рр.) // Україна і Польща: шляхами міждержавних взаємин: зб. наук. праць з нагоди 100-річчя встановлення польсько-українських дипломатичних відносин / наук. ред. І. Матяш; вип. ред. В. Собіянський; пер. з пол. К. Москалець. Київ, 2019. С. 36–53.
14. Срібняк І. Обеззброєна, але нескорена: Інтернована Армія УНР у таборах Польщі й Румунії (1921–1924 рр.). Київ-Філядельфія, 1997. 187 с.
15. Срібняк І. З історії діяльності української військової дипломатії в Польщі у другій половині 1920 року (за документами Центрального військового архіву Польщі) // Архіви України. 2020. Вип. 2 (323). C. 86–102. https://doi.org/10.47315/archives2020.323.086

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-07-14