Технологічні питання створення цифрових зображень, що містять інформацію про культурні цінності, для формування, ведення і використання СФД України

Автор(и)

  • Олексій Тімров молодший науковий співробітник відділу досліджень, розробки перспективних та удосконалення традиційних технологій формування СФД, Науково-дослідний, проєктно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (м. Харків) https://orcid.org/0000-0002-8781-3527
  • Андрій Савич кандидат технічних наук, доцент, директор, Науково-дослідний, проєктно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії https://orcid.org/0000-0003-0590-9195
  • Ірина Надточій молодша наукова співробітниця відділу досліджень, розробки та удосконалення технологій формування СФД, Науково-дослідний, проєктно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії https://orcid.org/0000-0003-2745-1488

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.336.028

Ключові слова:

СФД України; оцифрування інформації; мікрофільмування; культурні цінності, культурна спадщина; метадані

Анотація

Мета дослідження – розглянути актуальні технологічні питання збереження й відновлення інформації щодо культурних цінностей спеціальними установами страхового фонду документації (СФД) України у контексті загальнодержавного процесу із застосуванням технологій та вимог державної системи СФД України, які дозволяють відновлювати цю інформацію із заданою якістю. Методологія дослідження базується на системному підході та аналізі відповідності між вимогами до фотофіксації культурних цінностей і вимогами щодо створення СФД при розробленні методу і технології створення зображень, що містять інформацію про культурні цінності, у цифровому вигляді для формування, ведення і використання СФД України. Наукова новизна. У статті вперше представлено комплексне рішення технологічних питань створення зображень, що містять інформацію про культурні цінності, у цифровому вигляді для формування, ведення і використання СФД України на основі створення і реєстрації їхніх інформаційних змістів (комплексних цифрових образів) за результатами наукової атрибуції. Висновки. Результати апробації розробленої технології на матеріалах (документах, фотографіях, негативах на плівках та склі) Музею історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна підтвердили вирішення цільових технічних і технологічних питань щодо створення зображень у цифровому вигляді, що містять інформацію про культурні цінності, і відтворення інформації про них із заданою якістю з мікрофільмів страхового фонду та зумовили необхідність проведення досліджень, присвячених стандартизації технологічних процесів оцифрування і реєстрації інформації про культурні цінності шляхом розроблення єдиної комплексної нормативно-методичної бази, яка б регламентувала процедуру оцифрування інформації про культурні цінності і встановлювала вимоги до результатів оцифрування.

Бібліографія:

1. ISO/TR 13028:2010 Information and documentation – Implementation guidelines for digitization of records. URL: https://www.iso.org/standard/52391.html
2. Клочок С. Формування систем метаданих цифрових історико-культурних ресурсів бібліотек // Бібліотечний вісник. 2015. № 3. С. 29–36. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2015_3_7
3. Клочок С., Коцюба Є. Комплектування, опрацювання та облік цифрових ресурсів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник. 2014. № 2. С. 3–8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bv_2014_2_3
4. Кот С. «Культурні цінності» : поняття і термін у контексті повернення та реституції предметів культури // Інтернет-проєкт. 2016. URL: http://lostart.org.ua/ua/research/729.html
5. Про культуру : Закон України від 24 серпня 2023 р. № 2778-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
6. Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей : Закон України від 13 лютого 2020 р. № 1068-XIV. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1068-14
7. Про музеї та музейну справу : Закон України від 7 вересня 2023 р. № 249/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-вр
8. Про охорону культурної спадщини : Закон України від 15 черв. 2023 р. № 1805-III. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1805-14
9. Піоро В. Музейний облік як управління інформацією // Слайди. Стандарти метаданих. URL http://demo.dcvisu.com/uploads/objects/269/pdf/Pioro_metadata_2017.pdf
10. Recommendations for the Evaluation of Digital Images Produced from Photographic, Microphotographic, and Various Paper Formats // Library of Congress. URL: http://memory.loc.gov/ammem/ipirpt.html
11. Saper C. Microfilm Lasts Half a Millennium. URL: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2018/07/microfilm-lastshalf-a-millennium/565643/
12. ДСТУ 33.211:2016. СФД. Культурні цінності. Порядок створення, формування, ведення та використання. Чинний від 01.07.2017. Київ : Держспоживстандарт України, 2016. 37 с.
13. ДСТУ 33.107:2006. СФД. Об’єкти культурної спадщини. Документація на об’єкти історичні та монументального мистецтва. Технічні вимоги. Чинний від 01.01.2007. Київ : Держспоживстандарт України, 2005. 36 с.
14. ДСТУ 33.109:2005. СФД. Об’єкти культурної спадщини. Документація на рухомі предмети, пов’язані з нерухомими об’єктами культурної спадщини. Технічні вимоги. Чинний від 01.01.2007. Київ : Держспоживстандарт України, 2005. 12 с.
15. ДСТУ 33.204:2015. СФД. Об’єкти культурної спадщини : археологічні, історичні, монументального мистецтва, ландшафтні та садово-паркового мистецтва. Порядок створення та формування. Чинний від 01.04.2017. Київ : Держспоживстандарт України, 2015. 24 с.
16. Степанов В. Визначення поняття «культурна спадщина» в культурному просторі України // Культура України. 2015. № 48. С. 34–36 URL: http://ku-khsac.in.ua/article/view/59690\
17. ДСТУ 33.120:2021. Страховий фонд документації. Правила підготування документації на культурні цінності для формування страхового фонду документації. Чинний від 01.05.2022. Київ : Держспоживстандарт України, 2021. 23 с.
18. Technical Guidelines for Digitizing Archival Materials for Electronic Access: Creation of Production Master Files – Raster Images. URL: https://www.archives.gov/files/preservation/technical/guidelines.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-16