Упровадження новітніх інформаційних технологій у Державному архіві Полтавської області

Автор(и)

  • Людмила Чередник кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри українознавства, культури та документознавства, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0000-0001-9589-8041
  • Ірина Панченко головна архівістка, Державний архів Полтавської області; магістрантка спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» http://orcid.org/0009-0007-2141-5423

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.336.074

Ключові слова:

архів; документ; цифровізація процесів архівної справи; оцифрування; реєстри описів.

Анотація

Мета статті – аналіз діяльності Державного архіву Полтавської області щодо збереження історико-культурної спадщини шляхом оцифрування архівних документів різного періоду. Методологія дослідження базується на системному підході в реалізації інтегративності наукового знання, дотриманні принципів історизму, всебічності, наступності, застосуванні описового, структурного методів, методів аналізу та синтезу, а також методу моделювання. Наукова новизна визначається авторськими напрацюваннями щодо систематизації у галузі цифрової трансмісії даних Держархіву Полтавської області та розробленні рекомендації щодо модернізації технології оцифрування документів головної архівної установи області. Перспективи подальших студіювань стосуються проблеми модернізації технології оцифрування документів у Держархіві Полтавської області, що пов’язано, насамперед, із необхідністю інтегрування оцифрованих архівних документів до єдиної електронної системи описів архівних фондів із метою полегшення користувачам відкритого доступу до документів. Важливим аспектом є також підготовка висококваліфікованих сучасних спеціалістів. Висновки. Під час дослідження встановлено, що Держархів Полтавської області є однією з провідних архівних установ України, де розпочато процес оцифрування документів. Цьому International щодо оцифрування документів генеалогічного характеру (метричні книги і записи реєстрації актів громадянського стану, списки, особові справи тощо). Значна увага приділяється оцифруванню науково-довідкового апарату архіву для публікації матеріалів на сайті установи з метою інформування користувачів щодо наявних в архіві фондів і документів.

Бібліографія:

1. Боряк Г. В. Електронні архівні публікації в Інтернеті : проблеми репрезентації інформаційних ресурсів // Архіви України. 2002. № 4–6(250). C. 141–169.
2. Державний архів Полтавської області : Анотований реєстр описів. Т. 1. Фонди дорадянського періоду // авт.-упоряд: В. В. Гудим, В. В. Коротенко; Державний комітет архівів України. Державний архів Полтавської області. Полтава, 2004. 72 с.
3. Дубровіна Л., Киридон А., Матяш І. Архіви, бібліотеки, музеї – джерельна основа національної пам’яті, культурної спадщини України // Бібліотечний вісник. 2017. № 1. C. 3–1.
4. Калакура Я., Палієнко М. Концептуалізація електронного архівознавства в контексті цифровізації українського суспільства // Архіви України. 2021. № 3. С. 36–66. https://doi.org/10.47315/archives2021.328.036
5. Кисельова А. А. Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі : види, доступ, перспективи : дис. … канд. іст. наук : 07.00.10 / Кисельова Алла Анатоліївна; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. Київ, 2005. 161 с.
6. Коржик Н. Цифрові архіви України : стан, проблеми, перспективи // Вісник книжкової палати. 2022. № 4. С. 35–38.
7. Левченко Л. Л., Попова Л. М., Хромов А. В. Національні архівні інформаційні ресурси : правові засади реформування архівної справи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. 2021. Вип. 1(93). С. 249–258.
8. Сукало А. Архівна галузь України в умовах глобального інформаційного середовища // Рукописна та книжкова спадщина України. 2004. Вип. 9. С. 203–216.
9. Юдіна Л. М. Використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України : науково-методичні засади, напрями та перспективи (1993–2004 рр.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.10 / Юдіна Лариса Миколаївна; Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства. Київ, 2005. 168 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-16