Архів Зовнішньополітичного відомства NSDAP як джерело ідеологічної підготовки Другої світової війни

Автор(и)

  • Наталія Кашеварова кандидатка історичних наук, докторантка, Інститут історії України НАН України https://orcid.org/0000-0003-2426-0440

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.336.100

Ключові слова:

Друга світова війна; націонал-соціалізм; ідеологія; Третій райх; Зовнішньополітичне відомство NSDAP; архів.

Анотація

Мета публікації – стисло охарактеризувати архів Зовнішньополітичного відомства Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP), його загальну структуру і склад, а також документи у складі архіву, пов’язані з участю відомства у розробленні та поширенні у 1930-х роках ідеологічних засад майбутньої Другої світової війни. Методологія дослідження представлена принципами історизму, системності, об’єктивності, історико-порівняльним й історико-архівознавчим методами. Наукова новизна зумовлена тим, що архів Зовнішньо- політичного відомства NSDAP, як цілісний документальний масив, так і групи його документів, що відображали внесок відомства у створення й поширення ідеологічної складової підготовки нацистською Німеччиною Другої світової війни у 1930-х роках, досі не були предметом окремого аналізу. Висновки. У статті висвітлено склад архіву Зовнішньополітичного відомства NSDAP, у цілому охарактеризовано ті документи в його складі, що висвітлюють процес формування нацистською Німеччиною ідеологічного підґрунтя своєї експансії в Європі та обґрунтування майбутньої війни. Це передбачало вивчення політичних настроїв у різних країнах Європи, підготовку й розповсюдження періодичних і серійних видань різної тематики, налагодження міжнародних контактів, забезпечення інформацією щодо міжнародного політичного становища органів влади й різних німецьких установ, активне поширення пропаганди націонал-соціалізму шляхом організації виставок, що мали демонструвати велич Третього райху та його роль у встановленні майбутнього нового поряд- ку в Європі, виправдати концепцію існування «історичних прав» Німеччини на землі Центральної і Східної Європи. Серед цих документів були, переду- сім, матеріали аналізу міжнародної преси і зведені донесення співробітників, тематичні серії видань, листування, матеріали товариств і організацій, пов’язаних з А. Розенберґом, зокрема Нордичного товариства. Значну роль у цьому процесі відігравали провідні співробітники відомства, передусім А. Шікеданц, Ґ. Ляйб брандт, В. Дайц та інші.

Бібліографія:

1. Boberach H. Inventar archivalischer Quellen des NS-Staates. Die Überlieferung von Behörden und Einrichtungen des Reichs, der Länder und der NSDAP. Teil 1. München, London, New York, Paris, 1991. 756 S.
2. Bollmus R. Das Amt Rosenberg und seine Gegner : Studien zum Machtkampf im nationalsozialistischen Herrschaftssystem. München : R. Oldenburg Verlag, 2006. 373 S. https://doi.org/10.1524/9783486595543
3. Jacobsen H.-A. Nationalsozialistische Außenpolitik : 1933–1938. Frankfurt am Main : A. Metzner, 1968. 944 S.
4. Кашеварова Н. Зовнішньополітичне відомство НСДАП (1933–1942) у розробці стратегії «нового європейського порядку» // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2022. Вип. 65. С. 54–71.
5. Kuusisto S. Alfred Rosenberg in der nationalsozialistischen Aussenpolitik, 1933–1939. Helsinki : Suomen Historiallinen Seura, 1984. 436 S.
6. Organisationsbuch der NSDAP. München : Zentralverlag der NSDAP, 1936. 618 S.
7. Piper E. Alfred Rosenberg. Hitlers Chefideologe. München : Karl Blessing Verlag, 2005. 831 S.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-16