Лариса Дегтяренко (1946–2022): півстоліття роботи на бібліотечній ниві

Автор(и)

  • Олеся Дзира кандидатка історичних наук, завідувачка відділу зарубіжної україніки, Інститут книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського НАН України https://orcid.org/0000-0002-3928-3824

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2023.336.166

Ключові слова:

Л. Дегтяренко; фонд спеціального зберігання; відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; книгознавчі дослідження

Анотація

Висвітлено життєвий шлях і науковий доробок завідувачки відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського Лариси Олександрівни Дегтяренко (1946–2022), яка присвятила 50 років свого життя бібліотечній справі. Л. Дегтяренко багато років працювала співробітницею і завідувачкою фонду спеціального зберігання, а з його реорганізацією – завідувачкою відділу зарубіжної україніки. Була учасницею бурхливого етапу в його історії, а саме розсекречення фондів, заборонених до цього радянською цензурою для широкого кола читачів. У зв’язку з цим метою роботи є проаналізувати відомості про професійний зріст і дослідницьку діяльність Л. Дегтяренко, спрямовану на розкриття таємних у свій час фондів. Для написання статті використано методи аналізу, синтезу, історико-порівняльний, проблемно-хронологічний та біографічний. Науковою новизною дослідження є репрезентація першої біографії Л. Дегтяренко, що, у свою чергу, розкриває діяльність фонду спеціального зберігання (1960–1980-х років), трансформованого 1992 р. у відділ зарубіжної україніки. Висновки. Роки відданої праці Л. Дегтяренко присвятила збереженню та оприлюдненню цінної українознавчої літератури у НБУВ, що складалася з видань діаспори і репресованих авторів. Вивчала фонд, займалася книгознавчими та бібліотекознавчими дослідженнями, була однією з перших, хто розпочав написання історії спецсхову ЦНБ АН УРСР. Як його співробітниця, намагалася захистити книжки і журнали від знищення, однак не могла запобігти процесу вилученню книг з основного книгосховища та хоча б частково ухилитися від виконання більшості наказів Головного управління з охорони державних таємниць у пресі при Раді Міністрів УРСР, у підпорядкуванні якого перебував спецфонд. Із його закриттям гаряче виступала за створення наукового відділу зарубіжної україніки, першою завідувачкою якого стала й більше 20-ти років організовувала його роботу.

Бібліографія:

1. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у перше десятиліття незалежності України (1991–2002) : монографія / авт. кол.: Т. Д. Антонюк, Т. І. Арсеєнко, Н. П. Бондар та ін.; відп. ред. Л. А. Дубровіна. Київ: НБУВ, 2019. 452 с.
2. Історико-культурні фонди Інституту книгознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : дослідження, організація доступу та створення електронного ресурсу (2000–2020) / авт. кол.: Т. Д. Антонюк, Н. П. Бондар, Л. М. Гутник та ін. Київ: НБУВ, 2021. 616 с.
3. Дегтяренко Л. А., Супронюк О. К. Отдел зарубежной украиники Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского // Библиотеки национальных академий наук : проблемы функционирования, тенденции развития. Киев : Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского, 2009. Вып. 7. C. 321–326.
4. Дегтяренко Л. Міжнародний науковий симпозіум «Ярослав Богдан Рудницький – видатний український мовознавець, славіст, педагог, видавець» (17 серпня 2001 р.) // Бібліотечний вісник. Київ, 2001. № 6. С. 7.
5. Дегтяренко Л. У книгах літопис часів : до 80-річчя Бібліотеки української літератури в Москві // Бібліотечний вісник. Київ, 2003. № 1. С. 31–32.
6. Дегтяренко Л. О. Обслуговування літературою української діаспори в ЦНБ // Удосконалення системи обслуговування читачів наукової бібліотеки : Друга наукова сесія Інституту бібліотекознавства (17 червня 1993 р., м Київ) : тези доп. Київ : ЦНБ ім. В. І. Вернадського, 1992. С. 31–32.
7. Дегтяренко Л. О. Інтелектуальна спадщина Ярослава Богдана Рудницького у фондах відділу зарубіжної україніки НБУВ // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2006. Вип. 16. С. 294–298.
8. Дегтяренко Л. О., Дідківська Г. Г. Бути духовно єдиними // Бібліотечний вісник. Київ, 1993. № 1–2. С. 54–55.
9. Дегтяренко Л. О., Супронюк О. К. Електронний інформаційно-аналітичний каталог фонду зарубіжної україніки як бібліотечно-інноваційний продукт // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2003. Вип. 13. С. 194–197.
10. Дегтяренко Л. О., Супронюк О. К. Огляд джерельної бази видань діячів української діаспори з фонду відділу зарубіжної україніки НБУВ // Особисті книжкові колекції та особові фонди діячів української діаспори в бібліотеках та архівах України : зб. матеріалів конференції (28 січня 2004 р., м. Київ,). Київ : Наук. бібліотека Національного ун-ту «Києво-Могилянська академія»; Національна парламентська бібліотека України, 2004. С. 30–36.
11. Дегтяренко Л. О., Супронюк О. К. Книгознавчі та бібліографічні праці В. В. Дорошенка періоду еміграції (1944–1963) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Київ : НБУВ, 2007. Вип. 19. С. 479–487.
12. Дегтяренко Л., Супронюк О. Книгознавець Ярослав-Богдан Рудницький // Вісник Книжкової палати. 2011. № 6. C. 32–35.
13. Дехтяренко Л. О. Кумуляція фонду зарубіжної україніки // Дослідження фондів наукових бібліотек України : сучасний стан та перспективи розвитку : Перша наукова сесія Інституту бібліотекознавства (29 жовтня 1992 р., м. Київ): тези доп. Київ : ЦНБ ім. В. І. Вернадського, 1992. С. 20–21.
14. Дідківська Г., Дегтяренко Л. Фонд відділу зарубіжної україніки // Бібліотечний вісник. Київ, 1998. № 2. С. 36–39.
15. Омельченко М., Затока Л., Дегтяренко Л. Особливості паперу документів відділу «Зарубіжна україніка» періоду 1917–1921 рр. Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського // Студії з архів. справи та документознавства. 1998. Т. 3. С. 63–64.
16. Українська революція і державність (1917–1920 рр.) : науково-бібліографічне видання / ред. кол.: О. С. Онищенко (гол.) та ін. Київ : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2001. 808 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-16