Архіви у викликах надзвичайних ситуацій: важливий досвід реагування

Автор(и)

  • Марина Палієнко докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-9098-1142

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2024.338.053

Ключові слова:

архіви; надзвичайні ситуації; воєнний стан; досвід реагування; збереження; культурна спадщина.

Анотація

Мета статті полягає в аналізі досвіду реагування архівних установ на надзвичайні ситуації, викликані природними і техногенними катастрофами, загрозами і наслідками ведення бойових дій крізь призму історичної ретроспективи та сучасних викликів війни росії проти України. Методологічною основою дослідження є застосування принципів історизму, цілісності, структурності, системного, міждисциплінарного і соціокультурного підходів. Використання методів компаративного аналізу та синтезу обумовлено необхідністю порівняння підходів реагування на надзвичайні ситуації в різних регіонах і визначення спільних і відмінних рис у їх подоланні. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що аналізуються підходи і досвід реагування на надзвичайні ситуації щодо документальної спадщини в історичній ретроспективі та міжнародному контексті, визначаються особливості заходів і планів дій, розроблених Міжнародною радою архівів, Національним архівом та адміністрацією документації США, Державною архівною службою України, пропонуються напрями поглиблення навчальних програм і тренінгів для українських архівістів з урахуванням зарубіжного, зокрема американського досвіду. Висновки. В періоди війн, природних і техногенних катастроф важливе значення має попередня підготовка до надзвичайних ситуацій в сфері культурної спадщини, розроблення планів першочергового реагування з урахуванням міжнародного досвіду, об’єднання зусиль управлінських структур загальнодержавного і місцевого рівнів, військових, культурних діячів, науковців. Роль архівів і архівістів у процесах консолідації українського суспільства під час війни є надзвичайно вагомою, оскільки вони забезпечують не лише збереження і захист документальної спадщини, але й активно впливають на формування і збереження колективної пам’яті та національної ідентичності.

Бібліографія:

1. Aikin Ja. Preparing for a National Emergency : The Committee on Conservation of Cultural Resources, 1939–1944 // The Library Quarterly: Information, Community, Policy. 2007. Vol. 77. № 3. P. 257–285. https://doi.org/10.1086/519416
2. Робота архівних установ в умовах дії особливих правових режимів : методичні рекомендації / Держ. арх. служба України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства; уклад.: В. Ф. Бойко, С. Г. Кулешов. Київ, 2023. 50 с.
3. Буценко Н. Доля архівних установ Донецької області в 2014–2015 роках : виклики часу // Архіви України. 2016. № 5–6. С. 197–215.
4. Flood in Florence, 1966 : A Fifty-Year Retrospective Proceedings of Symposium, Nov. 3 and 4, 2016 / University of Michigan. Edited by Pail Conway and Martha O’Hara Conway. URL: https://www.fulcrum.org/concern/monographs/08612q99n
5. Eales A. B. Fort Archives. The National Archives Goes to War // Prologue. 2003. № 2(35). URL: https://www.archives.gov/publications/prologue/2003/summer/fort-archives-1.html
6. Edwards Ju. B., Edwards S. P. Culture and the New Iraq: The Iraq National Library and Archive, «Imagined Community», and the Future of the Iraqi Nation // Libraries & the Cultural Record. 2008. Vol. 43. № 3. P. 327–342. https://doi.org/10.1353/lac.0.0021
7. Ґрімстед П. К., Боряк Г. Доля українських культурних цінностей під час Другої світової війни : винищення архівів, бібліотек, музеїв. Львів, 1992. 119 с.
8. Grimsted P. K. Trophies of War and Empire. The Archival Heritage of Ukraine, World War II, and the International Politics of Restitution. Cambridge, MA, 2001. 798 p.
9. Guidelines on Disaster Prevention and on Control in Archives : ICA study n°11 / International Council on Archives, Committee on Disaster Prevention, 1997. URL: https://www.ica.org/resource/ica-study-n11-guidelines-on-disaster-prevention-and-control-in-archives/
10. Holmes O. W. The National Archives and the Protection of Records in War Areas // The American Archivist. 1946. Vol. 9. № 2. P. 110–117. https://doi.org/10.17723/aarc.9.2.57r5110n780hr471
11. Голубкіна Г. Виклики воєнного часу : діяльність ЦДНТА України в період російської військової агресії проти України // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2022. Вип. 62. С. 113–127. https://doi.org/10.26565/2220-7929-2022-62-04
12. ISO 211110:2019(E) Information and documentation. Emergency preparedness and response : International Standard / International Organization for Standardization. 2019. URL: https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:21110:ed-1:v1:en
13. Хромов А. Вдячний кожному архівісту, який працює в умовах війни // Архіви України. 2023. № 1. С. 7–12.
14. Leland W. G. The Archivist in Times of Emergency // The American Archivist. 1941. Vol. 4. № 1. P. 1–12. https://doi.org/10.17723/aarc.4.1.027021201325xq18
15. Leland W. G. Historians and Archivists in the First World War // The American Archivist. 1942. Vol. 5. № 1. P. 1–17. https://doi.org/10.17723/aarc.5.1.p6602v7n565m334x
16. Левченко Л. Л. Національний архів США у Другу світову війну та повоєнні роки // Чорноморський літопис. 2013. Вип. 7. С. 179–198.
17. Mustafa L. H. Cultural Heritage and the Preservation: Lessons from World War II and the Contemporary Conflict in the Middle East // The American Archivist. 2016. Vol. 79. № 2. P. 320–338. https://doi.org/10.17723/0360-9081-79.2.320
18. Палієнко М. Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних колекцій). Київ, 2008. 688 с.
19. Posner E. Public Records under Military Occupation // American Historical Review. 1944. Vol. 49. № 2. P. 213–227. https://doi.org/10.2307/1838607
20. Riedlmayer A. Erasing the Past : The Destruction of Libraries and Archives in Bosnia-Herzegovina // Middle East Studies Association Bulletin. 1995. Vol. 29. № 1. P. 7–11. https://doi.org/10.1017/S0026318400030418
21. Shepard E. Compiling a Disaster Plan for Archival Collections // Mid-Atlantic Regional Archives Conference Technical Leaflet Series. 2018. № 13. URL: https://marac.memberclicks.net/assets/documents/marac_techincal_leaflet_13.pf
22. Tandon A. First Aid to Cultural Heritage in Times of Crisis: Handbook / The International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM), The Prince Claus Fund for Culture and Development. 2018. URL: https://www.iccrom.org/publication/first-aid-cultural-heritage-times-crisis-handbook
23. Цецик Я. П., Дорощук С. Б., Дзецько О. В. Особливості управління архівними установами України в умовах воєнного стану // Актуальні питання у сучасній науці. 2023. № 11(17). С. 452–461.
24. Планування дій на випадок надзвичайних ситуацій в архіві : інструкція / Держкомархів України, УНДІАСД; уклад.: О. П. Володіна, Н. М. Христова. Київ, 2009. 27 с.
25. Яременко Л. М. Діяльність наукових архівів в умовах воєнного стану : тези доповіді // Міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг» (Київ, 4–6 жовт. 2022 р.). URL: http://conference.nbuv.gov.ua/site/view/id/28.
26. Ємельянова Т., Покляцька В. Комплектування архівних аудіовізуальних колекцій : впливи та наслідки війни // Архіви України. 2023. № 4. С. 46–57. https://doi.org/10.47315/archives2023.337.046

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-08