Інтерактивні карти як форми презентації архівних джерел: досвід ЦДНТА України

Автор(и)

  • Марат Балишев доктор історичних наук, старший дослідник, директор, Центральний державний науково-технічний архів України (м. Харків) https://orcid.org/0000-0001-5211-3208
  • Тимур Андреєв провідний спеціаліст відділу використання інформації документів, Центральний державний науково-технічний архів України https://orcid.org/0000-0001-9955-4780

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2024.338.102

Ключові слова:

ЦДНТА України; інтерактивна карта; інформаційні технології; архів; маркетингові стратегії; електронний реєстр; науково-технічна документація.

Анотація

Мета статті – узагальнення досвіду роботи Центрального державного науково-технічного архіву України (ЦДНТА України) над проєктами інтерактивних карт. Основну увагу зосереджено на типології таких проєктів, особливостях їх розроблення, проблемах і перспективах використання. Методологія дослідження. Робота має комплексний міждисциплінарний характер, оскільки разом із застосуванням арсеналу методологічних інструментів, властивих історичним наукам, обов’язково враховано специфіку географічних і комп’ютерних наук. Зокрема, автори вивчали проблему крізь призму історико-тематичного та історико-хронологічного підходів, архівної евристики, концептів аналізу, систематизації та класифікації інтерактивних карт. Використано спеціальні методи історичної та географічної інформатики, геоінформаційних систем і картографії. Наукова новизна. У статті вперше в українській історіографії висвітлено проблему специфіки створення та особливостей використання інтерактивних карт в архівних установах. Перспективи подальших досліджень. Наповнення інтерактивної карти «Об’єктно-географічного каталогу ЦДНТА України» залишається відкритим проєктом, зокрема в 2024 р. у ЦДНТА України також передбачається апробація та популяризація проміжних результатів інших проєктів інтерактивних карт. Висновки. Інтерактивні карти «Об’єктно-географічного каталогу ЦДНТА України», концепти «Мандруємо містами України» та «Мандруємо світом», «Архітектурна спадщина архітектора Олексія Бекетова у ЦДНТА України» та ін. є ініціативними експериментальними проєктами нашої установи. Досвід роботи ЦДНТА України в галузі інтерактивного картографування є унікальним не тільки для установ української архівної галузі. Головним перспективним результатом від впровадження інтерактивних карт є надання можливості користувачам самостійно здійснювати цільове тематичне виявлення архівних документів і замовлення їх копій у дистанційному режимі.

Бібліографія:

1. Картографічні матеріали у складі проектної документації ЦДНТА України : довідник / уклад.: А. О. Алєксєєнко, М. А. Балишев, О. Є. Дождьова, Є. В. Семенов. Київ : ДНВП «Картографія», 2012. 464 с.
2. Створення та наповнення інтерактивних карт за документами ЦДНТА України : робоча інструкція / ЦДНТА України; уклад.: Т. Андреєв. Харків, 2023. 26 с.
3. Балишев М., Андреєв Т., Голубкіна Г. «Об’єктно-географічний каталог ЦДНТА України» : специфіка, технологія створення, особливості використання // Архіви України. 2023. № 3. С. 43–54. https://doi.org/10.47315/archives2023.336.043
4. Балишев М., Андреєв Т., Голубкіна Г. На шляху до інклюзивності : віртуальна подорож ЦДНТА України як новий підхід до популяризації архівів // Архіви України. 2023. № 2. С. 91–102. https://doi.org/10.47315/archives2023.335.091
5. Балишев М., Андреєв Т., Голубкіна Г. Досвід зі створення 3D-екскурсії приміщеннями Центрального державного науково-технічного архіву України // Архіви України. 2022. № 2. С. 178–185.
6. Belton T. Using GIS and Mapping Tools to Access and Visualize Archival Records : Case Studies and Survey Results of North American Archivists and Historians // Western Libraries Publications. 2019. P. 103. https://doi.org/10.31274/archivalissues.11073
7. Голубкіна Г. С. Виклики воєнного часу : діяльність ЦДНТА України в період російської військової агресії проти України // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Історія». 2022. Вип. 62. С. 113–127. https://doi.org/10.26565/2220-7929-2022-62-04
8. Інтерактивна карта «Мандруємо містами України» // Офіційний вебсайт Центрального державного науково-технічного архіву України. URL: https://cdnta.archives.gov.ua/мандруємо-містами-україни/
9. Інтерактивна карта «Мандруємо світом» // Офіційний вебсайт Центрального державного науково-технічного архіву України. URL: https://cdnta.archives.gov.ua/мандруємо-світом/
10. Interactive map // National Centre for Truth and Reconciliations (NCTR) University of Manitoba. URL: https://nctr.ca/records/view-your-records/archival-map/
11. Проєкт Концепції розвитку архівної справи до 2026 року / Державна архівна служба України. URL: https://archives.gov.ua/wp-content/uploads/18.10_SURGe_Концепція-розвитку-2026.pdf
12. Створення 3D-екскурсій в архівних установах : метод. рекомендації // Держ. архів. служба України, ЦДЕА України; уклад.: К. Євсєєв, І. Казімірова. Київ, 2021. 26 с.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-08