Листування Данила Мордовця з Аліною Костомаровою: до епістолярного наративу письменника

Автор(и)

  • Віталій Тельвак доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка https://orcid.org/0000-0002-2445-968X
  • Ольга Гончар кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця відділу української історіографії, Інститут історії України НАН України https://orcid.org/0000-0003-0341-4682

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2024.338.191

Ключові слова:

Д. Мордовець; А. Костомарова; М. Костомаров; наратив; епістолярій; інтелектуальна еліта.

Анотація

Метою статті є публікація/оприлюднення листування українського письменника, етнографа, публіциста Данила Лукича Мордовця (1830–1905) із дружиною видатного українського історика, громадського діяча Миколи Івановича Костомарова – Аліною Леонтіївною; з’ясування інформаційного потенціалу листів, проблематики епістолярного корпусу, визначення його ролі та місця в загальній джерельній базі дослідження життєдіяльності української інтелектуальної еліти. Листи Д. Мордовця до А. Костомарової відклалися в особовому фонді «Костомаров Микола Іванович (1817–1885) – історик, археограф, архівознавець, етнограф, фольклорист, письменник, публіцист» (Ф. XXII), який зберігається в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Методологічна основа дослідження ґрунтується на принципах історизму, об’єктивності, всебічності та міждисциплінарних методах літературознавства, культурології, етно-антропології. Широко застосовано біографічний і просопографічний методи, що пов’язано з різноплановими орієнтирами вивчення знакових особистостей та упровадження зразків епістолярію до наукового обігу. Наукова новизна студії полягає в актуалізації малознаного комплексу архівних документів, що сукупно відтворюють дружні стосунки між родинами Костомарових і Мордовців. Представлені листи Д. Мордовця до А. Костомарової визначають домінанти приватної кореспонденції: щирість і відвертість, наявність розмовних інтонацій, спільних інтересів, занепокоєність і турботу тощо. Листи відрізняються авторською інтерпретацією історичних подій, часто оцінкою окремих фактів, вчинків осіб, що свідчить, з одного боку, про повну довіру до свого респондента, а, з другого – наявність самостійного мислення автора та власного світогляду. Висновки. Встановлено, що листи Д. Мордовця до А. Костомарової носять переважно приватний характер, стосуються стану здоров’я членів сім’ї та друзів, їх матеріальної підтримки, планів на майбутнє тощо. Проте, подекуди в них прослідковується і творча проблематика, як-то видавнича діяльність, обговорення коректур тощо.

Бібліографія:

1. Бойко В. З епістолярної спадщини Є. Чикаленка // Сіверянський літопис. 2001. № 4. С. 46–57.
2. Клименко І. В. Мордовець Данило Лукич // Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua/article-69266
3. Мордовець Д. Сорока на лозі // Зоря. 1895. № 7. С. 54–62.
4. Музика Ю. Листи академіка Д. І. Яворницького до Д. Л. Мордовця // Сiверянський лiтопис. 2014. № 4. С. 89–94.
5. Українські народні думи : у 5 т. Т. 1. Думи раннього козацького періоду / упоряд.: М. Дмитренко та ін.; передм. М. Дмитренка, С. Грици; відп. ред. Г. Скрипник. Київ, 2009. С. 351.
6. Старовойтенко І. Листи Д. Мордовця до Є. Чикаленка (1896–1898) // Книжкова та рукописна спадщина України. 2003. Вип. 8. С. 255–272.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-08