Презентація архівів засобами філателії: будівлі архівних установ, храми, замки

Автор(и)

  • Людмила Нецька заслужена працівниця культури України, головна архівістка, Галузевий державний архів Міністерства оборони України https://orcid.org/0009-0001-5670-3608
  • Василь Турчик директор, Галузевий державний архів Міністерства оборони України https://orcid.org/0009-0007-8158-988X

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2024.338.162

Ключові слова:

філателія; колекціонування; архівні установи України; документи; храми; замки; монастирі.

Анотація

Метою статті є презентація філателістичних знаків, на яких зображено будівлі архівних установ, а також храми, монастирі та замки, де зберігалися чи зберігаються нині архівні колекції. Крім того, залучено марки, присвячені особам, причетним до створення архівів та збереження історичних документів. Методологія дослідження. З огляду на специфіку дослідження важливе місце відведено методам візуальної історії, а також спеціальним філателістичним методам. Для вирішення поставлених дослідницьких завдань було використано загальнонаукові методи: аналізу та синтезу, класифікації, ретроспекції; а також спеціальні історичні методи: порівняльно-історичний, історичного аналізу, біографічний, проблемно-хронологічний і структурно-системний. Наукова новизна. Вперше проведено виявлення та дослідження художніх поштових марок, художніх маркованих конвертів, конвертів з оригінальною маркою, поштових блоків, картмаксимумів, штемпельних відбитків (спецпогашення) тощо, предметом яких є зображення місць зберігання архівних документів. Ці знаки офіційно випускалися державною поштою і визнані Міжнародною федерацією філателії. Висновки. Пропоноване дослідження знайомить читачів із філателістичними знаками, що мають зображення об’єктів, які слугували в минулому та призначені сьогодні для зберігання архівної спадщини України. Вони є важливим історичним джерелом зі значним інформаційним потенціалом, яке розширює наші знання про місця зберігання історичної спадщини українського народу тощо. Перспективи подальших досліджень. Продовжується робота над виявленням і дослідженням поштових знаків, присвячених персоналіям архівістів, персоналіям відомих діячів, які зробили значний внесок в архівну справу; товариствам; міжнародним архівним конгресам, до участі в яких долучилися представники українських архівів.

Бібліографія:

1. Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України. Путівник. Вип. 1 / авт.-упоряд.: М. Крячок, С. Кущ, З. Сендик; ред. кол.: Г. Боряк (голова), Ю. Кулініч, М. Ходоровський; Державний комітет архівів України; ЦДАМЛМ України. Київ, 2003 (Архівні зібрання України. Путівники). 554 с.
2. Архівні установи України. Довідник. Т. 1: Державні архіви / Держкомархів України; УНДІАСД; редкол.: Г. В. Боряк, І. Б. Матяш, Г. В. Папакін. 2-е вид., доп. Київ, 2005. (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). 692 с.
3. Архівні установи Київщини : Путівник / гол. ред. кол.: С. Каменєва (гол. ред), Г. Бойко (заст. гол. ред.); авт.-упоряд.: С. Якобчук; Київська обласна державна адміністрація; Державний архів Київської області. Київ : «Графіка і Дизайн», 2019. 152 с.
4. Лук’янюк В. Перша поштова марка. Цей день в історії // Культура і мистецтво. URL: https://www.jnsm.com.ua/h/0501Q/
5. Паньонко І. Філателія – захоплення, що відкриває світ // Львівське обласне товариство Асоціації філателістів України. URL: http://www.filatelist.org.ua/library/statti/filateliya-zahoplenyya-shcho-vidkryvae-svit
6. Центральний державний історичний архів України, м. Львів : Путівник / авт.-упоряд.: О. Гнєвишева, У. Єдлінська, Д. Пельц, Г. Сварник, І. Сварник, Н. Франко; відп. ред. Д. Пельц; Державний комітет архівів України; Центральний державний історичний архів України, м. Львів. Львів; Київ, 200І (Архівні зібрання України. Путівники). 410 с.
7. Потильчак О. Філателістичні матеріали як історичне джерело : інформаційний потенціал, класифікаційні ознаки та критерії систематизації // Історичні джерела в українському освітньому та інформаційному просторі : верифікація та інтерпретація. Київ, 2018. С. 79–100. URL: https://www.academia.edu /40149457
8. Єрко Г. І., Казьмірчук О. А., Курчаба О. Є. Українська мілітарна марка як інформаційний ресурс про минуле та сьогодення // Вчені записки Таврійського нац. ун-ту ім. В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. 2023. Т. 34(73). № 1. С. 42. https://doi.org/10.32782/2663-5984/2023/1.6

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-08