Що комуністична влада намагалася приховати від народу? (із практики засекречування архівних документів за доби тоталітаризму)

Автор(и)

 • Сергій Зворський кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу технологічного забезпечення архівної справи Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства (за сумісництвом); завідувач сектору енциклопедичних досліджень Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого. https://orcid.org/0000-0003-1707-2310

DOI:

https://doi.org/10.47315/archives2019.320.007

Ключові слова:

засекречування архівних документів; тематичні блоки засекречуваної інформації; «Реєстр розсекречених архівних фондів України»

Анотація

У загальних рисах проаналізовано практику засекречування архівних документів за радянської влади, рушійні мотиви цього процесу. На прикладі інформації, що міститься у зведеному багатотомному «Реєстрі розсекречених архівних фондів України» (2009–2013) показано, які задокументовані прояви повсякденного буття радянських громадян переводилися в категорію інформації, що не підлягає розголошенню. Підкреслено деструктивний вплив практики тотального засекречування архівних документів на стан історичної науки, інших наук, що призводило до деформації суспільної свідомості.

Бібліографія:

 1. Ботвінкін О. Захист секретної інформації в радянській Україні (1918–1928 рр.) // Університет. 2006. № 1. С. 36–47; 
 2. Ботвінкін О. Система охорони державної таємниці в Україні. Історичний аспект // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. 2006. Вип. 2(13). С. 83–88; 
 3. Буланкин В. И. Исторические аспекты правовой природы общесоюзных перечней сведений, составляющих государственную тайну // Труды НИИ «Прогноз» КГБСССР. Москва, 1982. Вып. 2. № 1096. С. 46–63.
 4. Видання УНДІАСД. URL: https://undiasd.archives.gov.ua/index.php?m=21#NPos
 5. Ворожко В. П., Бернадський Б. В., Ботвінкін О. В. Нарис історії охорони державної таємниці в Україні. Київ : б. в., 2012. 188 с.
 6. Информационный бюллетень ГАУ СССР. 1956. № 4. С. 3–6.
 7. Каракоз О. О. Цензура в публічних бібліотеках України 1917–1939 рр. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ : Ліра-К, 2015. 179 с.
 8. Левченко Л. Законодавчо-нормативне регулювання засекречування і розсекречування документів у США // Архіви України. 2012. № 2. С. 181–241.
 9. Пристайко В. З історії розсекречування архівних документів в Україні // Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. довідник. Т. 1. Розсекречені архівні фонди  центральних державних архівів України. Кн. 1 / Держкомархів України, Укр. наук-досл. ін-т архів. справи та документознавства; упоряд. С. Зворський. Київ, 2009. С. 11– 23.
 10. Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. довідник. Т. 1: Розсекречені архівні фонди центральних державних архівів України. Кн. 1. Центральний державний архів громадських об’єднань України, Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтв України / Укрдержархів України, Центр. держ. архів вищих органів влади та упр. України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. Н. Григорчук, С. Зворський, Н. Маковська. Київ, 2012. 244 с.
 11. Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. довідник. Т. 1: Розсекречені архівні фонди центральних державних архівів України. Кн. 2 : Центральний державний архів вищих органів влади та управління України / Укрдержархів України, Центр. держ. архів вищих органів влади та упр. України, Укр. наук.-дослід. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. Н. Григорчук, С. Зворський, Н. Маковська. Київ, 2012. 382 с.
 12. Реєстр розсекречених архівних фондів України: міжархів. довід. Т. 2: Розсекречені архівні фонди Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей України, міст Києва і Севастополя. Кн. 1: Державний архів в АРК, Державний архів Вінницької області, Державний архів Волинської області, Державний архів Дніпропетровської області, Державний архів Донецької області, Державний архів Житомирської області, Державний архів Закарпатської області, Державний архів Запорізької області, Державний архів Івано-Франківської області, Державний архів Київської області, Державний архів Кіровоградської області / Держкомархів України, УНДІАСД ; упоряд.: С. Зворський, Н. Христова; редкол.: Г. Боряк (гол.) [та ін.]. Київ, 2009. 534, [1] с.
 13. Реєстр розсекречених архівних фондів України: міжархів. довідник. Т. 2. Кн. 2. Розсекречені архівні фонди державних архівів Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Сумської областей / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: С. Зворський, Н. Христова; редкол.: Г. Боряк (гол.) та ін. Київ, 2005. [повна електронна версія].
 14. Реєстр розсекречених архівних фондів України: Міжархів. довідник. Т. 2. Кн. 3. Розсекречені архівні фонди державних архівів Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, міст Києва та Севастополя / Держкомархів України, УНДІАСД; упоряд.: С. Зворський, Н. Христова; редкол.: Г. Боряк (гол.) та ін. Київ, 2005. [повна електронна версія].
 15. Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархів. довідник. Т. 3. Розсекречені архівні фонди ЦДАВО України, ЦДНТА України, Держархіву в АРК, держархівів областей України, міст Києва і Севастополя (2004–2010 рр.) / Укрдержархів ; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; упоряд. С. Зворський ; редкол.: О. Гінзбург (гол.) та ін. Київ, 2013. 706 с.
 16. Федотова О. О. Політична цензура друкованих видань в УСРР-УРСР (1917–1990 рр.) / НАН України, Ін-т політ і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. Київ : Парлам. вид-во, 2009. 350 с.; 
 17. Что запрещали публиковать в СССР. Стоп-лист советской цензуры. URL: http://argumentua.com/stati/chto-zapreshchali-publikovat-v-sssr-stop-list-sovetskoi-tsenzury

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-01