Процедура рецензування

Для публікації в науково-практичному журналі «Архіви України» приймаються статті, написані українською і англійською мовами, які раніше не були опубліковані та на період подання не перебувають на редакційному розгляді в інших періодичних виданнях.

Редакційна колегія журналу, керуючись Положенням про редакційну колегію науково-практичного журналу «Архіви України», затвердженим наказом Державної архівної служби України № 109 від 27.11.2019 р.:

 • приймає рішення, які зі статей, поданих до журналу, повинні бути прийняті до розгляду. Для цього проводиться попередній аналіз зовнішніх атрибутів (оформлення, дотримання стандартів згідно з вимогами до фахових видань з історичних наук) тексту, його відповідність тематичному профілю журналу. Після цього редакція повідомляє авторові про отримання тексту та направлення його на рецензування;
 • перевіряє матеріали усіма доступними для редакції засобами для запобігання плагіату;
 • забезпечує конфіденційність матеріалів, що знаходяться на рецензуванні, згідно з чинним законодавством;
 • захищає конфіденційність особистої інформації. При використанні персональних даних авторів статей редколегія журналу керується Законом України «Про захист персональних даних». Персональні дані авторів статей використовуються виключно для підтримки процесу опублікування матеріалів статей, експлуатації, підтримки та технічного обслуговування вебсайта журналу, просування в міжнародні наукометричні бази;
 • несе відповідальність за якість усіх публікацій.

Перед опублікуванням усі відібрані редакцією журналу матеріали проходять обов’язкову процедуру анонімного рецензування, яке відбувається таким чином:

 • головний редактор доручає рецензування авторських матеріалів членам редакційної колегії. Він також може звернутися з проханням про рецензування до фахівців, які не входять до складу редколегії, але володіють значним професійним профілем та досвідом у конкретній сфері досліджень;
 • головний редактор визначає терміни рецензування авторських матеріалів, які можуть бути різними у залежності від обсягу та змісту статей;
 • перед рецензуванням статті з неї вилучають будь-які згадки про автора з метою дотримання принципу анонімності;
 • разом із рукописом рецензенту надсилають стандартизовану форму рецензії із попередньо написаними назвою статті. У цій формі він має зазначити результати рецензування, зокрема: чи має стаття наукову новизну, практичну та теоретичну значимість; чи зреалізовано поставлену наукову мету; чи праця загалом готова до публікації. Висновок має бути аргументованим, позбавленим персональної критики і суб’єктивності. Редакція журналу зберігає таємницю прізвища рецензента;
 • рецензент може рекомендувати: опублікувати статтю в авторській редакції, тобто без внесення будь-яких змін; прийняти статтю до друку після внесення незначних редакційних змін; направити матеріал автору на доопрацювання (в цьому випадку стаття після внесення змін автором знову направляється на повторне рецензування); відхилити статтю без подальшого розгляду;
 • результати рецензування повідомляють авторові. Якщо він категорично не згоден із висловленими зауваженнями і рекомендаціями, статтю відхиляють;
 • автор має право висловити власні побажання та коментарі з приводу рекомендацій рецензента – їх повідомляє останньому винятково редакція журналу з дотриманням анонімності. Наукова дискусія між автором та рецензентом може відбуватися лише за посередництва редакції. У випадку некоректної поведінки автора як науковця редакція має право відмовити в публікації статті;
 • автор і рецензент статті несуть відповідальність за достовірність наданих фактів і даних, обґрунтованість висновків і рекомендацій, загальну практичну і теоретичну якість дослідження;
 • після анонімного експертного рецензування виправлений автором текст передається членам редколеґії. Вони можуть висловлювати свої зауваження, які автор має врахувати, в іншому випадку рукопис відхиляється.
 • остаточне рішення про публікацію ухвалює редакційна колегія журналу;
 • після прийняття рішення головний редактор повідомляє про це автора і вказує очікуваний період публікації статті.